Z Klubu přátel Caritas se stává společenství Dobročinní
3. listopadu 2020 Z domova

Z Klubu přátel Caritas se stává společenství Dobročinní

Klub přátel Caritas, tedy společenství nejvěrnějších podporovatelů Charity Česká republika, bude své základní krédo rozvíjet pod novým názvem – Dobročinní. Chceme tím vyjádřit, že díky stále se rozšiřujícímu okruhu členů se mohou dít – a také se dějí – dobré věci. Krédo Dobře darovat, dobře pomáhat vyjadřuje důvěru v charitní práci i jistotu efektivního využití každého daru. Díky těmto příspěvkům můžeme nejen okamžitě reagovat při nenadálých katastrofách a událostech, ale pravidelné příspěvky dárců umožňují dlouhodobý rozvoj mnoha charitních projektů.

Bonusem pro členy klubu je přednostní informování o naší práci, ale také zprávy o tom, co zamýšlíme a kam chceme napřít své síly.

„Právě díky prostředkům darovaným Dobročinnými jsme schopni pohotově podat pomocnou ruku, když se neštěstí přižene doslova jako velká voda a není čas čekat na vyhlášení veřejné sbírky pro daný účel – jako při letošních bleskových záplavách na několika místech republiky,“ říká Milan Vlasák, fundraiser Charity Česká republika. „A můžeme okamžitě reagovat, když se lidem ve zlomku vteřiny obrátí život vzhůru nohama – jako obyvatelům Bejrútu po nedávné explozi.“

Pravidelná podpora od dárců nám umožňuje průběžně zkvalitňovat péči pro seniory a nemocné, kteří každý den spoléhají právě na tu svoji „paní od Charity“. Za zachování domácí pečovatelské a zdravotní péče bojujeme právě teď, uprostřed druhé vlny epidemie covid-19, ze všech sil. Také úspěch dlouhodobých projektů závisí na pravidelné finanční podpoře, protože například dobrá úroda na políčkách v Zambii se nevypěstuje jen tak a ze dne na den.

 

Více informací o Dobročinných naleznete na našich webových stránkách

Přidejte se

Jan Oulík

Jan Oulík

tiskový mluvčí, redaktor
Tel.: 603 895 984 E-mail: 58Ah5eba67c-T65j4mnhTj