Výzva ministru školství k práci s rodiči-cizinci
20. dubna 2020 Z domova

Výzva ministru školství k práci s rodiči-cizinci

Žijí v České republice a normálně chodí do školy. Děti, jejichž rodným jazykem není čeština, se ale mohou stát obětí současné situace, která jim přístup ke vzdělání dost komplikuje. Charita Česká republika se proto spolu s dalšími organizacemi obrací dopisem na ministra školství. A vyzývá ho, aby zajistil informování rodičů-cizinců o současné situaci a aby podpořil školy v lepší komunikaci s nimi po dobu uzavření škol.

Každý, kdo má nyní doma dítě školou povinné ví, kolik práce k dalším svým povinnostem mu dá pomáhat dětem s výukou na dálku. Rodiče-cizinci mají situaci v domácím vyučování ještě těžší, protože jim nedostatek jazykových dovedností brání v běžné a často každodenní komunikaci se školou, hůře se orientují v učivu, které se v jejich rodné zemi vysvětluje jinak, a nemohou tak být svým dětem dostatečnou oporou při vyučování na dálku. Výzvu, která má za cíl upozornit na problematickou situaci mnoha rodin, jež zde dlouhodobě žijí, sepsali členové konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty. Její součástí je i nabídka pomoci těchto organizací a přehled kontaktů a služeb, kde v současnosti poskytnou pomoc.

„Bez naší pomoci na tom budou špatně ti, kteří jsou běžně opomíjení. Podporujeme rovné příležitosti pro všechny žáky,“ uvádí k tématu koordinátorka migrace Klára Boumová. Odborníci z Charity navrhují podpořit učitele formou distančních konzultací, které jim umožní pochopit specifika výuky lidí, jejichž rodným jazykem je jiná řeč než čeština, a rovněž nabízejí přehled již připravených programů, jež se věnují otázkám integrace cizinců v České republice.

Charita také provozuje infolinky v ukrajinském, vietnamském a mongolském jazyce, které pomohou řešit problémy se zápisy do škol a školek a nabízejí tlumočnické služby.

Výzvu v plném znění naleznete na stránkách Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty

Kam dál?