Tříkrálová sbírka je společenská událost. Lidé se těší na koledníky, že přijdou a požehnají jejich domu
17. ledna 2023 Z domova

Tříkrálová sbírka je společenská událost. Lidé se těší na koledníky, že přijdou a požehnají jejich domu

Zpívání koled, žehnání domácnostem, tři králové, kteří přinášejí radostnou novinu o narození Spasitele, a dary na podporu charitní pomoci lidem v nouzi a lidem ohroženým sociálním vyloučením. To vše charakterizuje oblíbenou celonárodní Tříkrálovou sbírku, kterou pravidelně a každoročně pořádá již od roku 2001 Charita Česká republika a bez níž by si řada lidí počátek nového roku již vůbec nedokázala představit. I letos – ve dnech 1. až 15. ledna 2023 – tedy vyrazily k lidem tříkrálové skupinky, a navázaly tak na starý kolednický zvyk.

„Koledníci požehnají dům, přinášejí přání radosti, štěstí a zdraví do nového roku, který přichází spolu s králi. Je to o předání radosti,“ popisuje ve zkratce Gabriela Víšová, hlavní koordinátorka Tříkrálové sbírky, v osmém dílu podcastu ChariTALK největší dobročinnou sbírkovou akci v České republice a dodává, že nejde zdaleka jen o vybírání peněz. „Je to o setkání, o tom, že děti zazpívají koledu. Z té lidové tradice si půjčujeme to, že dříve koledovala na tři krále chudina, aby si polepšila, a bohatší vrstvy jim dávaly jídlo. Koledovali pro sebe, aby se měli lépe. A protože většina z nás už se dnes tak špatně nemá, i když je složitá doba, jsme na tom stále líp než před sto či dvě stě lety. Mnozí z nás tak mají možnost dát sto dvě stě korun, aniž by jim to dramaticky zasáhlo rodinný rozpočet. O tom je ta koleda – dát někomu potřebnému.“ Výtěžek sbírky je totiž určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. A plán využití získaných prostředků zveřejňují jednotlivé Charity s dostatečným předstihem na webových stránkách Tříkrálové sbírky.

Vedle velkých projektů a investičních záměrů či kofinancování projektů, na které se čerpají peníze z EU, je to ale i třeba jen drobná přímá pomoc. „Pomocí sociálního šetření naši pracovníci zjistí, že třeba někdo potřebuje koupit jen nové zimní boty,“ vysvětluje Gabriela Víšová a uvádí jeden z mnoha příkladů. „Například jeden patnáctiletý chlapec z Plzně nikdy nedostal nové boty, protože na ně neměli. Vždycky měl obnošené. A ta radost, jakou měl z těch lepších nových zimních bot, byla neuvěřitelná! Asi málokdo si dokáže představit, že i u nás jsou lidé, kteří si nemohou koupit nové boty. A i na toto jdou peníze z Tříkrálové sbírky.“

Celkový výnos z každého ročníku Tříkrálové sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací Charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky. „Často se setkávám s tím, že lidé řeknou, bůhví kam ty peníze půjdou, já radši něco konkrétního, že se koupí nějaká rehabilitační pomůcka nebo nová postel,“ doplňuje koordinátorka. „Ano, to je výborné, ale mnohem důležitější je to, že je tam nějaká zdravotní sestra nebo sociální pracovnice, která tomu člověku pomůže. Většina peněz v neziskovém sektoru, pokud se budeme bavit o poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, jde na platy. A je to proto, že ty jsou primární. To je to, co ten člověk potřebuje. Jestli má postel novou nebo starou nebo polohovací nádhernou, ano, je to skvělá záležitost, ale když není nikdo, kdo mu na tu postel pomůže nebo mu z té postele pomůže a vyvede ho do parku, tak to nic moc neřeší. Člověka nikdo nenahradí ve službách ani při koledování. Naše sbírka je svým způsobem ojedinělá v tom, že je postavená na lidech, na tom obrovském množství lidí, kteří obětují svůj čas z nějakého dobrého důvodu. 90 nebo 95 procent peněz je z kasiček, které mají koledníci u sebe a obcházejí ty jednotlivé domy.“

Kasičky, do kterých se vybírají prostředky v rámci Tříkrálové sbírky, jsou buď putovní – ty, se kterými přicházejí koledníci přímo k lidem domů – nebo pevné, umístěné například v kostelích, na farách, v obchodech, na úřadech či jiných veřejných místech. Během let existence sbírky se ale objevily i další kanály, kterými je možné přispět: systém DMS (neboli dárcovská SMS), převodem na sbírkový účet, relativní novinkou je pak online koleda na webových stránkách. „Tato kasička je otevřená po celý rok a byla spuštěna v době covidu,“ popisuje Víšová. „Před dvěma lety jsme se totiž dostali do situace, kterou sbírka nikdy nepoznala – my jsme zjistili, že nemůžeme s koledníky ven, a sbírka založená na kolednících se v tu chvíli dostala do těžké situace. Tak jsme vymýšleli, co s tím, a řekli jsme si, tak bohužel tentokrát budou muset být koledníci virtuální. A vytvořili jsme online koledu, kdy jsme se snažili co nejvíc reálnou koledu převést do webového prostoru včetně požehnání a dárečků, které si mohli lidé stáhnout, abychom tu koledu co nejvíc přiblížili. A ukázalo se to poměrně úspěšné, takže se vybralo nemálo peněz. Online koleda je stále připravená.“

Na webu pak můžete v přímém přenosu sledovat i to, jak byla letošní sbírka úspěšná – kolik peněz se kde vybralo a jaký byl průběh sbírky v jednotlivých diecézích. A samozřejmě zde také naleznete příběhy konkrétní pomoci.

podcast ChariTALK

Kdo všechno se do koledy může zapojit a kdo se do ní zapojuje? Může koleda zachránit život? Kolik peněz se za těch více než dvacet let, po které Tříkrálová sbírka funguje, vybralo? A jak se poznají falešní koledníci? Nejen odpověď na tyto otázky, ale mnohem více ze zákulisí Tříkrálové sbírky, jejíž dvacátý třetí ročník se právě v těchto dnech završil, se dozvíte v osmém dílu podcastu ChariTALK s Gabrielou Víšovou.

Karolína Tietjenová

redaktorka
Tel.: 296 243 330 E-mail: 68Ey27d7Tmvo-89f-onjGK7%WkvDRW7r