Šťastné dětství není samozřejmostí, proto pomáháme i těm nejmenším
1. června 2022 Z domova

Šťastné dětství není samozřejmostí, proto pomáháme i těm nejmenším

Dnešní den patří dětem. Vidět radost ve tváři dítěte potěší každého rodiče. Šťastné dětství však není samozřejmostí pro každého. Pomáháme těm, kteří neměli jednoduchý start do života. Zlepšujeme podmínky, ve kterých vyrůstají, protože budoucnost dětí je pro nás důležitá. Jakou pomoc nabízíme?

Naším posláním je stát na straně potřebných, kam patří i rodiny s dětmi, které se nachází v tíživých situacích. Chceme jim co nejvíce ulevit od potíží a pomoci prožít radostné chvíle.

Provozujeme nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, která slouží pro rodiče s nízkými příjmy a nemohou si dovolit zaplatit dětem kroužky a další aktivity. V zařízení jsou přítomní i odborníci, kteří pomáhají dětem a rodičům řešit problematické situace, např. potíže ve škole či šikanu.

Dále poskytujeme sociálně aktivizační služby, jejichž součástí je odborné poradenství při zvládání složitých sociálních situací, kterými si prochází rodiny s dětmi. V rámci těchto služeb nabízíme i potravinovou pomoc. Cílem je předcházet úplnému sociálnímu vyloučení.

Pomoc u nás nachází i rodiče samoživitelé, kteří nemají, kam jít. Ubytováváme je v azylových domech pro rodiny s dětmi, které provozujeme v různých koutech Česka. Pracovníci jim zde pomáhají s řešením každodenních potíží.

Nezapomínáme ani na ukrajinské děti a jejich rodiče. Pomáháme jim v přizpůsobování novému prostředí. V budově Charity Česká republika zřídili kolegové z Young Caritas adaptační Klub pro děti z Ukrajiny, který funguje každý všední den. Děti si v něm společně hrají, tvoří, zpívají nebo chodí na hřiště.

Kromě přímé pomoci jsme také vyhlásili sbírku Daránek, která symbolizuje bezpečí, potřebnou péči, a především naději spojenou s novým začátkem. Finanční prostředky ze sbírky usnadní dětem nepříznivý životní start. Podpořte ty nejzranitelnější.

Foto: Jakub Žák