Startuje web společnosti Qualitas Optima 2020 na podporu nelékařských zdravotnických pracovníků
2. srpna 2021 Z domova

Startuje web společnosti Qualitas Optima 2020 na podporu nelékařských zdravotnických pracovníků

Další vzdělávání a zvyšování odbornosti charitních sester je pro nás samozřejmostí. I proto už v červnu 2020 vznikla organizace Qualitas Optima 2020, jejímž smyslem je podpora nelékařských zdravotnických pracovníků se zaměřením na všeobecné a praktické sestry. Nyní nově spouštíme webové stránky této společnosti, kde můžete najít všechny aktuální informace. Naším cílem je poskytnout sestrám možnost vyměňovat si zkušenosti, prosazovat lepší podmínky pro práci a zvyšovat jejich odbornost v oborech, ve kterých se pohybují. Dobře totiž víme, že sestry jsou v rámci poskytovatelů zdravotních služeb naprosto nepostradatelné.

Účelem společnosti Qualitas Optima 2020 je poskytnout sestrám pracujícím v Charitě možnost aktivně se rozvíjet a dále se vzdělávat v ošetřovatelství, a to prostřednictvím našeho vlastního vzdělávacího systému, organizovaného formou zajímavých přednášek nebo webinářů. Členství je navíc pro charitní sestry zcela zdarma.

„Naše sestry jsou zvyklé samostatně pracovat, posunují obor ošetřovatelství ke špičkové kvalitě a nyní si i samy mohou řídit další vzdělávání v oblastech, které vidí jako potřebné pro svou práci. Naše sestry ,vedou primʻ ve standardizaci ošetřovatelství a jeho praktickém využití za pomoci moderních technologií. Qualitas Optima 2020 tento vývoj obrovsky posunula,“ říká Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních aktivit Charity Česká republika, která založení odborné společnosti sester iniciovala.

WEB QUALITAS OPTIMA 2020