Charita přináší zdraví i v době pandemie
7. dubna 2021 Z domova

Charita přináší zdraví i v době pandemie

Ještě před rokem nám zdraví připadalo jako něco zcela samozřejmého. Nemoc byla pro mladého člověka synonymem chřipky, málokdy něčeho závažnějšího, co by mělo vliv na jeho každodenní život. Choroby tak byly spojeny spíše se stářím. Než se však rok s rokem sešel, je nemoc strašákem pro staré i mladé. Daleko více si uvědomujeme cenu vlastního zdraví a připomínáme si to i dnes, kdy slavíme Světový den zdraví.

Obrat náhledu a uvědomění si křehkosti lidského zdraví způsobily, že si naše společnost začala více vážit zdravotníků, které máme ve zprávách každodenně před očima. Sdílíme jejich zápasy o životy pacientů, jejich únavu i odhodlání vytrvat. První linie zdravotníků v nemocnicích je ostře sledována.

Existuje ovšem i linie druhá, o které není příliš slyšet, přestože je svým záběrem daleko větší. Jsou to zdravotníci domácí zdravotní a hospicové péče ošetřující nemocné přímo v jejich domácím prostředí. Ročně tato druhá vlna zdravotníků zaopatří přes 100 tisíc pacientů, v nemocnicích je pro srovnání lůžek jen kolem 70 tisíc. Charitní péče o postcovidové pacienty se tak stala nedílnou součástí domácí zdravotní péče a tato záchranná síť v době krize nemocnicím významně pomohla.

Cenná pomoc v době koronakrize

Charita Česká republika, která je největším poskytovatelem domácí zdravotní a hospicové péče, si vzala z loňské jarní covidové vlny velké poučení. Díky štědrým firemním sponzorům mohla nakoupit více než 100 oxygenerátorů, tedy přístrojů na výrobu kyslíku, a mohla zajistit i další přístrojové vybavení. Tím umožnila mnoha covidovým pacientům stonání i v nejnáročnějších chvílích doma. Charitní sestry se dříve, než vešlo v platnost státní nařízení, pustily do testování jak svých pacientů, pracovníků, tak i kolegů z dalších charitních zařízení. Charitní služby se tak podařilo uchránit před kolapsem.  

Charitní odborná společnost sester Qualitas Optima 2020, která se zaměřuje na kvalitu poskytovaných služeb, připravila metodický postup při ošetřování pacientů s onemocněním covid-19 v domácím prostředí, aby jejich ošetřování bylo bezpečné pro sestry i jejich okolí. Jen za loňský rok se tak Charita postarala o bezmála 500 pacientů s tímto virovým onemocněním.

Domácí zdravotní péče

Nyní velkou část post-covidových pacientů přebírají po propuštění z nemocnice zdravotníci domácí zdravotní péče. Nemocní jsou často ve velmi zuboženém stavu – připoutáni k lůžku a s nejrůznějšími defekty, neschopni jakékoliv sebeobsluhy. V domácím prostředí se je ovšem poměrně rychle daří vracet do původní kondice. Druhá linie sester má tedy stále plné ruce práce.

Ovšem i sami zdravotníci musí myslet na své zdraví, aby boj s pandemií vyhráli. Vakcína sice ochrání před nákazou, ale potenciál lepšího zdraví lze získat jen cílevědomým zaměřením na jeho podporu. Přejeme proto zdravotníkům, aby nezapomínali na svou psychickou i fyzickou kondici a pohodu. K té psychické jim jistě pomůže i uznání společnosti, které jim bylo léta upíráno. Takže – sestřičky, lékaři, děkujeme vám!

  • Pomáhejte s námi během koronakrize. Více informací zjistíte na našich webových stránkách
  • Rok s covidem. Přečtěte si, jak Charita v těchto nelehkých dobách pomáhá.