Senátoři odhlasovali přednostní splácení dluhů před úroky. Teritorialitě se však vyhnuli
11. června 2021 Z domova

Senátoři odhlasovali přednostní splácení dluhů před úroky. Teritorialitě se však vyhnuli

Senát vrátil 10. června poslancům novelu exekučního řádu. Ta by měla zlidštit pravidla exekucí. Senátoři navrhli možnost, aby dlužníci mohli splácet nejdříve původní dluh a teprve poté penále a úroky. „Je to drobná změna, ale s velkým dopadem, díky které nebude dlužník nejprve splácet stále rostoucí úrok, ale původní dluh. Po jeho splacení přestane úrok růst. Pro dlužníky s nízkými příjmy a dluhy s vysokými sankcemi tak bude poprvé možné je splatit,“ uvedl šéf Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl. O zrušení obchodu s dluhy dlouhodobě usiluje také Charita Česká republika. 

Čtvrteční jednání Senátu vzbuzovalo naději, že projde princip územní příslušnosti exekutorů neboli teritoriality. Tím by zanikl volný trh mezi exekutory, který je podle kritiků příčinou vzniku klientelistických vazeb s věřiteli.

Senát ale princip teritoriality, kdy by soudy přidělovaly exekutorům dlužníky podle jejich bydliště, do novely nakonec nenavrhl, a to kvůli zjevné neprůchodnosti ve Sněmovně. Poslanci ANO a ODS by totiž pravděpodobně ani napodruhé zákon neschválili, a celé úsilí by přišlo vniveč.

„Máme nyní šanci učinit dobrý první krok, a pokud bychom teritorialitu vrátili do hry, tak bychom nemuseli mít nic. Po volbách bude nové složení sněmovny, bude šance se k věci zase vrátit,“ popsala postup horní sněmovny senátorka Miluše Horská (KDU-ČSL).

Senát tím vyslyšel i výzvu neziskových organizací, včetně Charity Česká republika, aby na územní příslušnosti exekutorů netrval a aby ji řešil zvlášť, a to doporučením samostatného pozměňovacího návrhu. „Hrozba, že Sněmovna zákon vrácený ze Senátu kvůli teritorialitě odmítne, je reálná. Proto jsme usoudili, že bude lépe s touto důležitou úpravou vyčkat, případně ji řešit samostatně. Chci ale zároveň vyzdvihnout, že je pro nás ustanovení principu jednoho exekutora na jednoho dlužníka stále prioritní,“ říká Iva Kuchyňková z Charity Česká republika.

Podle navržených změn bude možné dříve rušit staré nevymahatelné exekuce. Již letos v dubnu Poslanecká sněmovna odsouhlasila, aby šestiletá lhůta, po jejímž uplynutí by exekutor bezvýslednou exekuci zastavil, začínala až nabytím účinnosti zákona.

Ze Senátu jde nyní návrh novely do Poslanecké sněmovny. Ta ho buď odsouhlasí jako celek, nebo v případě, že bude chtít prosadit změny, musí najít většinu 101 poslanců.

  • Proč je výhodné zavést systém jeden dlužník − jeden exekutor se dozvíte na našich webových stránkách.