Na vlně pomoci proti bezmoci: Rozpočet paní Heleny
16. května 2020 Z domova

Na vlně pomoci proti bezmoci: Rozpočet paní Heleny

Díky darům shromážděným na kontě Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci už dostali první lidé, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb, přímou finanční pomoc. Na Charitu Česká republika se obrátila i paní Helena, která sama vychovává sedm dětí, s nimiž nyní musela zůstat doma. Už předtím byl rodinný rozpočet napjatý; teď hrozilo, že se úplně zhroutí.

„Jsem vděčná za jakoukoli pomoc. Ne, nechci si půjčovat. Nejsem z těch, kteří by byli klidní, když si někde napůjčují peníze,“ komentuje paní Helena finanční dar ze Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci. Pomohl jí ve složité situaci, do níž se dostala kvůli pandemii koronaviru.

Je matkou sedmi dětí od prvňáčka až po dva dospělé kluky a vychovává je sama. Její manželství se rozpadlo, ale Helena se snaží, aby rodina normálně fungovala a žila klidný a spořádaný život. Dva starší synové jsou vysokoškoláci a prostředky na studium se snaží zajišťovat sami, jinak je celá domácnost na ní. V době nouzového stavu nemůže chodit do práce a musí se doma věnovat dětem, s nimiž dělá úkoly do školy, tím pádem je nyní v rodinném rozpočtu výrazně méně peněz. Otci dětí totiž také kvůli opatřením souvisejícím s nemocí covid-19 klesl příjem a výživné, které na děti posílá, bude také nízké; ostatně s jeho platbou míval problémy i dříve. Heleně se snaží občas vypomáhat rodiče, jenže z důchodů jim také moc nezbude, a na sociální dávky z důvodů hmotné nouze rodina zatím nedosáhla.

Helena se proto snaží i v tak už dost napjatém rozpočtu šetřit, jak se dá. Dřevo na otop tak kupuje vždycky v létě a u stejné firmy, protože ji to vyjde levněji, a stejně tak obrací každou korunu, když je třeba pořídit dětem oblečení nebo hradit další výdaje spojené se školou. A právě na tyto účely získá rodina příspěvek ze Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci.

„Charita občas vypomůže materiálně, například když získáme přebytky potravin od výrobců nebo ze supermarketů. Navíc takto početná rodina zužitkuje i obzvláště velká balení potravin, třeba rýže,“ říká František Bílek z Charity Uherský Brod.

Ale pozor, nejde o žádné pasivní příjemce pomoci. V podstatě všichni se třeba každoročně účastní Tříkrálové sbírky. „Máme na starosti náš konec obce,“ vysvětluje Helena. „Lidé, kteří nechodí do kostela, možná zprvu tříkrálové požehnání brali jako nějaký talisman, ale i pro ně to má význam a váží si toho. A to je pro nás povzbuzení,“ říká Helena do telefonu. „A jak je u vás v Čechách?“ zeptá se náhle zvesela. „My tady čekáme na déšť, tak snad přijde a zaprší i u nás na Moravě.“

Jan Oulík

Jan Oulík

tiskový mluvčí, redaktor
Tel.: 603 895 984 E-mail: 58Ah5eba67c-T65j4mnhTj