Kdo a jak může zažádat o pomoc ze Sbírky pro Česko
8. dubna 2020 Z domova

Kdo a jak může zažádat o pomoc ze Sbírky pro Česko

Ocitli jste se v nouzi a potřebujete neodkladně finanční pomoc? Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! pořádaná Charitou Česká republika má pomoci zabezpečit základní životní potřeby lidem, kteří se v důsledku epidemie covid-19 a přijatých bezpečnostních opatřeních vlády náhle ocitli v nepříznivé životní situaci. V článku naleznete sociální pracovníky, na které se můžete obrátit a podmínky, za nichž vám bude pomoc poskytnuta.

Mezi ohrožené skupiny patří především:

  • matky a otcové samoživitelé
  • rodiny, které se ocitly ve finanční nouzi
  • lidé, kteří přišli o zaměstnání
  • lidé s výpadkem okamžitého příjmu
  • lidé s nízkými příjmy
  • senioři a osoby se zdravotním postižením

Jak o pomoc požádat

Současní klienti Charity se obrátí na svého sociálního pracovníka. Ostatní mohou kontaktovat tu diecézní Charitu, pod niž územně spadají, kde dostanou kontakt na pracovníka sociální služby v blízkosti jejich bydliště. Sociální pracovník charitní služby s žadatelem detailně probere jeho situaci. Pokud zjistí, že žadatel už využil veškerou dostupnou pomoc (sociální dávky, potravinová pomoc, charitní šatník, pomoc rodiny, snaha o domluvu s pronajímatelem apod.), může s uživatelem vyplnit žádost o přidělení finanční pomoci ze Sbírky pro Česko.

Forma pomoci

Pomoc může mít podobu poskytnutí nebo úhrady pořízení potřebné věci, může však také jít o finanční dar. V takovém případě musí žadatel doložit sociálnímu pracovníkovi, s nímž vyplňoval žádost, vyúčtování, například daňový doklad.

Omezení podpory

Podpora ze sbírky se nebude vztahovat na splácení dluhů lidí, kteří jsou v exekuci nebo insolvenci. Zadluženým lidem bude možné poskytnout finanční pomoc pouze na zajištění základních životních potřeb, na základní zajištění chodu domácnosti, a to pokud budou vyčerpány jiné možnosti.

Kontaktní osoby pro žádosti o pomoc

 

diecézní Charita adresa telefon  email provozní doba
DCH Ostravsko – opavská Betonářská 12, Ostrava, 712 00 734 875 532 zuzana.plackova@dchoo.charita.cz po–pá 8–16 h
DCH Hradec Králové Velké náměstí 37/46, Hradec Králové, 500 01 495 063 135 dchhk@hk.caritas.cz po–pá 9.30–11.30, 14–15.30 h
ACH Olomouc Křížkovského 6, Olomouc, 779 00 733 741 664 jana.zatloukalova@acho.charita.cz po–pá 8–14 h 
DCH Brno třída Kpt. Jaroše 9, Brno, 602 00 538 700 941 celsuz@brno.charita.cz po–čt 10–12, 13–15 h  
ACH Praha Londýnská 44,  Praha 2, 120 00 737 280 635 simek.pavel@praha.charita.cz po–pá 9–15 h
DCH Litoměřice Kosmonautů 2022, Litoměřice,  412 01 730 846 591 vlasta.rysava@ltm.charita.cz po–pá 8–11, 12–15 h
DCH České Budějovice Kanovnická 18, České  Budějovice, 373 11 731 402 803 lucie.klimesova@dchcb.charita.cz po–pá 8–15 h
Terénní krizová pomoc DCH Plzeň Cukrovarská 16, Plzeň, 301 00 777 167 004 krize@dchp.charita.cz po–pá 9–10, 14–15 h
  • poradentsví pravidelně aktualizujeme na naší webové stránce koronakrize
  • kontakty byly naposledy aktualizovány 19. 10. 2020