Přijímací zkoušky na střední školy jsou za dveřmi. Charita motivuje mladé lidi ke studiu
29. dubna 2021 Z domova

Přijímací zkoušky na střední školy jsou za dveřmi. Charita motivuje mladé lidi ke studiu

Přijímací zkoušky na střední školy se blíží, probíhat budou už v týdnu od 3. května. Letošní přípravu mladým lidem výrazně ztížila distanční forma výuky. K úspěšnému zvládnutí učiva a motivaci k přípravě přispěli dívkám a chlapcům ze znevýhodněných rodin také pracovníci Charity z nízkoprahových klubů a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Vzdělání je totiž jedna z hlavních cest, jak mladé lidi z chudoby jejich rodičů vyvést.

Nízké dosažené vzdělání chudší části populace je jedním z dlouhodobých problémů. Je důsledkem, ale také příčinou života ve špatných materiálních podmínkách. Chudí lidé mají často dokončené pouze základní vzdělání, což je velmi diskvalifikuje na trhu práce. O to obtížnější pak pro ně je se z chudoby vymanit. Odborníci z Charity se proto usilovně snaží tento začarovaný kruh prolomit a motivovat mladé lidi ke studiu na středních školách.

Podle vládních nařízení byla online výuka uložena školám celoplošně, ačkoli celá řada dětí neměla pro tuto formu zajištěny podmínky. Tedy bez ohledu na možné dopady absence vzdělávání na individuální životy dětí i dlouhodobých dopadů pro společnost.

Nevhodné či omezené podmínky pro výuku

„Bez pomoci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi by se děti, které už tak měly snížené šance na poli vzdělávání, propadly ještě hlouběji a při přijímacích zkouškách by se to, předpokládám, velmi výrazně projevilo,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika. „S podporou těchto služeb se však jejich šance na úspěch výrazně zvyšují. A my jim u zkoušek držíme palce,“ dodává Curylo.

„U rodin s mladšími děti je samozřejmě nutná intenzivnější podpora, pokud rodič nemá digitální dovednosti, velká část rodin navíc ani nemá k dispozici potřebné technické vybavení,“ vysvětluje Jana Klusáková Seďová z Charity Česká republika, jaký je přínos této organizace při zajištění výuky dětí ze znevýhodněného prostředí. Pracovníci Charity zprostředkovávali či zajišťovali technické vybavení a připojení k internetu a současně pracovali na tom, aby se rodiče a děti zvládli učit.

Překážkou pro děti všech věkových kategorií bývají nevhodné či omezené podmínky pro výuku. Například při počtu 3 nebo 5 dětí v bytě o velikosti 1+1 nebo 2+1 dítě nemá klidný prostor pro připojení se k výuce ani pro domácí plnění úkolů. A s tím vším pomáhají právě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, která dětem tento prostor, včetně možnosti tisku, zajistila.

„Problém je samozřejmě i motivace ke studiu – pokud děti nejsou v rodině vedeny k tomu, aby se učily, není vzdělání přikládán větší význam a chybí ‚pedagogický dohled‘ spojený s běžnou výukou, kdy učitel okamžitě vidí, kdo a co jak plní, tak děti nejsou k učení, včetně přípravy na přijímačky, nijak motivované,“ říká Jana Klusáková Seďová. Toto je mimochodem jedna z podstatných okolností k tzv. dědičnosti chudoby. Dítě zkrátka replikuje osud svých rodičů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky: na čtyřleté obory a nástavbová studia ve dnech 3. a 4. května, šestiletá a osmiletá gymnázia 5. a 6. května. Náhradní termíny jsou vypsané na 2. a 3. června 2021.