23. února 2022 Z domova

Nezaměstnanost zhoršuje život celé společnosti, zdůrazňuje Charita Česká republika

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček tvrdí, že „… dneska každý, kdo chce práci najít, tak ji najde. Jestli ji někdo nenajde, tak je to i jeho problém, ne té většinové společnosti.“ Uvedl to v rozhovoru pro Seznam Zprávy, v němž se věnoval tématu vyloučených lokalit.

Jeho vyjádření vyznívá v kontextu se zprávou Caritas CARES, zveřejněnou Charitou Česká republika minulý týden, obzvlášť paradoxně. Tato zpráva, postavená na zkušenostech největšího poskytovatele sociálních služeb v České republice, totiž shrnuje celou řadu problémů, s nimiž se lidé pohybující se na trhu práce musejí potýkat. Včetně nefunkčnosti samotného systému, jehož prostřednictvím by jim v tom stát měl pomoci.

Ombudsman, který by se měl z podstaty své funkce věnovat ochraně práv, tak traduje opakovaně vyvrácený, avšak stále oblíbený mýtus o líných nezaměstnaných. Charita však ze své každodenní práce s chudými a nezaměstnanými lidmi důvěrně zná realitu, která se od té Křečkovy dost liší. 

Ano, pokud je člověk „zdravý, bílý muž“, vyrůstá v dobrém rodinném zázemí, získá vzdělání, nemá žádné překážky, které by mu komplikovaly hledání práce, tak ten jistě práci sežene. Naše společnost je ale mnohem pestřejší. Její součástí jsou lidé s různými zdravotními omezeními, lidé, kteří neměli v dětství podporu rodiny a dokončili jen základní vzdělání (nebo ani to ne), ženy, které trávily roky na rodičovské dovolené a trhem práce nejsou žádány, případně nemají kam dát děti, protože pro ně nemohou najít volné místo v místní školce. Lidé, kteří z důvodu péče o děti nebo staršího, nemohoucího člena rodiny nemohou pracovat v průmyslovém směnném provozu a s ohledem na své vzdělání jinou práci v místě bydliště nenajdou. Starší uchazeči o zaměstnání, kteří jsou trhem práce odmítáni kvůli předsudkům, obavám z nižšího výkonu nebo proto, že nemají dostatečné digitální dovednosti. Obrovskou skupinu lidí tvoří také osoby zadlužené, které zaměstnavatelé odmítají kvůli administrativní zátěži spojené se strháváním exekučních srážek nebo kteří si prostě nemohou dovolit formálně pracovat, neboť by jim po srážkách ze mzdy zůstal menší příjem, než kdyby pobírali sociální dávky. Zdaleka ne každý přitom do dluhové pasti spadl jen vlastní vinou.

Se všemi těmito lidmi se při naší práci potkáváme. Naši kolegové poskytují poradenství a různé formy podpory k nalezení zaměstnání. Ale ani s pomocí sociálních pracovníků se mnohdy lidem práci najít nedaří.

Navíc, i kdybychom pominuli, že existují lidé, kteří nemohou práci najít z jakýchkoli důvodů ani v této – na první pohled ideální – době s minimální nezaměstnaností, není možné tvrdit, že je to jen jejich problém a nikoli problém společnosti.

„Nezaměstnanost a následná chudoba mají celou řadu negativních dopadů. Řada studií poukazuje na fakt, že chudoba s sebou nese zhoršené zdraví (včetně psychického), nižší vzdělanost a aspiraci chudých rodin, díky čemuž se chudoba následně přenáší generačně. O zvýšeném riziku kriminality ani nemusíme mluvit. A dědičnost chudoby je téma, které společnosti zkrátka nemůže být lhostejné,“ zdůrazňuje Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Ignorovat chudobu a nezaměstnanost  prostým mávnutím ruky s tím, že se to v Česku týká jen malého počtu obyvatel, znamená zadělávat si na mnohem větší problémy v budoucnu. I proto se domníváme, že je nutné přestat opakovat mantru o „líném nezaměstnaném“ a aktivně a účelně řešit situaci osob vyloučených z trhu práce. Náš návod na pomoc obsahuje výše zmíněná zpráva Caritas CARES. U příležitosti jejího vydání byla uspořádána odborná konference, na níž vystoupila řada expertů ze státního, neziskového a odborného sektoru. 

Charita Česká republika se proto distancuje od tohoto těžko pochopitelného zlehčování složité situace na trhu práce v České republice. Je na pováženou, že takové názory zaznívají z úst toho, který má být zosobněním boje proti nespravedlnosti a diskriminaci. Tyto zjevné nepravdy jsou totiž pro společnost vysoce škodlivé a zkreslují pohled na bezútěšnou situaci lidí, kteří jsou pracovním trhem dlouhodobě odmítáni. 

  • Podrobné informace o zprávě Caritas CARES a odborné konferenci najdete na našem webu.
  • Zpráva Caritas CARES je dostupná ke stažení.