Hrdinky dnešních dnů. Slavíme Mezinárodní den sester a ošetřovatelství
12. května 2021 Z domova

Hrdinky dnešních dnů. Slavíme Mezinárodní den sester a ošetřovatelství

Dnes myslíme na naše sestry pracující v charitních zdravotnických zařízeních po celé republice. Jsou to bez nadsázky sestry par excellence. Jsou to tiché, nenápadné hrdinky dnešních dnů.

Ony byly při covidové epidemii v „jámě lvové“. Do nemocnic už přicházeli pacienti s určenou diagnózou, takže zdravotníci již pracovali v ochranných oděvech a pod vedením nejlepších lékařských odborníků. Sestry v terénu, sestry v pobytových zařízeních či ambulancích ošetřovaly dál standardním způsobem, odkázané často samy na sebe. Ministerstvo řešilo prioritně nemocnice, a na ostatní složky zdravotnictví už mu čas nezbýval. Ale charitní sestry jsou sestry vzdělané, iniciativní a kreativní. Samy zpracovaly standard péče o covidové pacienty i o pacienty v karanténě. V péči o pacienty začaly využívat sponzorsky nakoupené oxygenátory a další potřebné přístroje. Tak uchránily nemocnice od hrozícího kolapsu, neboť díky tomu mohli středně těžce nemocní zvládnout bez hospitalizace nákazu doma nebo v pobytovém zařízení.

Sestry „své“ pacienty neopustily v těžké době, kdy i jim samým hrozilo riziko přenosu nemoci, a věnovaly jim veškerou potřebnou péči 24 hodin denně – tak, jak bylo potřeba. Každodenně riskovaly svoje zdraví i životy. Také jich mnoho onemocnělo a některé z nich mají následky dosud. Přes to všechno těchto více než 1600 sester jde skromně svým životem dál, bez aplausu veřejnosti, bez aplausu politiků. I proto našim sestrám vzdáváme hold a děkujeme jim za jejich obětavou a nezištnou práci – vysoce odbornou i lidsky útěšnou a hřejivou. A jsme na ně patřičně hrdí. Díky, charitní sestry!