Lidé v exekuci mají od začátku roku novou šanci dostat se z dluhů
7. ledna 2022 Z domova

Lidé v exekuci mají od začátku roku novou šanci dostat se z dluhů

Od prvního ledna platí pravidlo, že splátky jdou nejprve na zaplacení původního dluhu, teprve poté na následné úroky a pokuty. Dosud totiž platilo, že i když dlužníci svůj dluh spláceli, stále narůstal. 

Hospodářské noviny však upozornily, že ostatní záležitosti, jako je například zákaz zabavování věcí seniorům, se vztahují jen na nová řízení. Vláda proto předloží další novelu, aby se pravidlo týkalo všech. Vláda nyní situaci vyhodnocuje a je připravena přijmout novelu ve zkráceném řízení.

Další změnou k lepšímu je, že dlužník bude mít nárok na elektronický spis. To je úleva zejména v situaci, kdy jeden člověk může mít více exekutorů po celé České republice a není možné je všechny objíždět.

Proti současné úpravě se však staví někteří exekutoři, kterým vadí, že nezískají odměnu za pokrytí jimi vynaložených nákladů.

„My si však myslíme, že nově nastavený postup přednostního splácení jistiny původního dluhu je správný. Chrání věřitele a umožňuje dlužníkovi splatit svůj dluh. Jsme přesvědčeni, že návrat dlužníka do normálního života je v zájmu celé společnosti,“ říká Iva Kuchyňková, manažerka pro advokační činnost v oblasti sociální.