Iniciativa Za bydlení předložila vládě návrh zákona, který pomůže řešit bytovou nouzi Zobrazit fotogalerii
9. června 2022 Z domova

Iniciativa Za bydlení předložila vládě návrh zákona, který pomůže řešit bytovou nouzi

V úterý 7. června odborníci z iniciativy Za bydlení předali zástupcům vlády návrh zákona o podpoře v bydlení. Bytová nouze je již několik let palčivým problémem Česka. Dostupnost bydlení se neustále zhoršuje, proto je důležité prohlubující se krizi řešit. Současná vláda se zavázala, že připraví během prvních dvou let svého volebního období legislativu, která pomůže najít východisko.

Inciativa Za bydlení, jejíž členkou je i manažerka pro advokační činnost Charity Česká republika, Iva Kuchyňková (na fotografii vpravo), vypracovala v loňském roce Zprávu o vyloučení z bydlení. Z té vyplývá, že s bytovou nouzí se potýká zhruba každý desátý obyvatel Česka. Navíc se očekává, že v souvislostí se skokovým nárůstem ceny energií a rostoucí inflací se počet lidí ještě navýší.

České republice chybí účelné legislativní úpravy, které by zlepšily systém podpory bydlení, již více než jedno desetiletí. „Řešení, které iniciativa Za bydlení prosazuje, není řešením od stolu. Stavíme na ověřených opatřeních a inovacích, které se obcím i státu již v praxi osvědčily,“ říká k tomu Iva Kuchyňková. Na návrhu zákona, který iniciativa Za bydlení předala vládním představitelům, se podílelo široké spektrum lidí od představitelů státní správy a obcí až po sociální pracovníky, kteří úskalí bytové nouze vidí v praxi.

Mezi stěžejní body návrhu se řadí systém garancí pro pronajímatele nebo síť kontaktních míst podpory bydlení v českých obcích. Představitelé českých obcí tvrdí, že bytovou nouzi by zásadně zlepšila vyšší podpora při zřizování sociálních bytů, větší investice do bytového fondu nebo systematické financování sociální práce.

„Mnohé z příkladů dobré praxe se už pilotují v obcích – od poradenství v kontaktních místech pro bydlení přes podporu bydlení v soukromém sektoru za využití garance pro majitele bytů až po samotnou výstavbu dostupných a sociálních obecních bytů,“ vyjmenovává místopředseda vlády Ivan Bartoš.

Iniciativa Za bydlení vnímá spolupráci s vládními představiteli pozitivně a doufá, že nový zákon, který by řešil současnou bytovou nouzi, by mohl vejít v planost zhruba do dvou let. „Jsme rádi, že stávající vláda naslouchá odborníkům a bere současnou krizi bydlení vážně. Ceníme si i příslibu přizvání k pravidelné spolupráci na další přípravě odpovídající legislativy. Věříme, že stávající vláda vezme svou programovou prioritu prosadit zákon o podpoře v bydlení vážně a zároveň že bude v rámci přípravy a schvalování zákona i nadále brát v potaz podněty zástupců odborníků, samospráv i občanské společnosti,“ dodává Iva Kuchyňková.

Iniciativa Za bydlení spojuje jednotlivce i organizace z nevládního, akademického i veřejného sektoru. Už od minulého volebního období se snaží vyvolat a vést konstruktivní veřejnou a politickou debatu o problému bytové nouze a zhoršující se dostupnosti důstojného bydlení v Česku. Jejím hlavním cílem je prosadit fungující institucionální a legislativní model, který zabrání propadu lidí na ulici či do sítě obchodníků s chudobou.