Energetická krize: Charita zveřejnila alarmující čísla a vydala doporučení vládě
20. ledna 2023 Z domova

Energetická krize: Charita zveřejnila alarmující čísla a vydala doporučení vládě

Svoji letošní první tiskovou konferenci, na níž byly zveřejněny výsledky interního šetření zaměřeného na dopady současné energetické krize a inflace na sociální služby a jejich klienty, uspořádala Charita Česká republika v Hotelu Marianeum na pražských Vinohradech. Z průzkumu vyplývá, že během uplynulého roku se rapidně zvýšil počet lidí, kteří ze svých platů nezvládají pokrýt ani základní potřeby, a že v rámci celé Evropy došlo v průměru až ke 40procentnímu nárůstu těch, kteří hledají podporu u poskytovatelů sociálních služeb v charitní síti.

Na tiskové konferenci, která se konala ve čtvrtek 19. ledna 2023 v jednom z konferenčních sálů Hotelu Marianeum, promluvila před novináři Iva Kuchyňková, manažerka pro sociální advokacii Charity Česká republika, a analytik Jiří Vraspír. Ten v úvodu nejprve představil přítomným novinářům výsledky průzkumu evropských neziskových organizací Caritas Europa a Eurodiakonie, na kterém se podílelo 18 evropských zemí včetně České republiky. Z něj vyplývá alarmující skutečnost, že totiž v rámci Evropy došlo v průměru až ke 40procentnímu nárůstu počtu lidí, kteří hledají podporu u poskytovatelů sociálních služeb v charitní síti a že současná krize životních nákladů má vážný dopad především na situaci lidí s nízkými příjmy, zejména rodičů samoživitelů, seniorů, migrantů a mladých lidí. „Pro Charitu Česká republika jsme zaznamenali nárůst v průměru o 25 procent. Ovšem jedná se o průměr, jsou tedy v naší zemi i lokality, kde je tento nárůst vyšší,“ uvádí Jiří Vraspír s tím, že negativní dopad takovéhoto skokového nárůstu zájmu o charitní sociální služby se odráží především v přetíženosti, dlouhých čekacích lhůtách a zvýšené psychické zátěži zaměstnanců.

Poté se slova ujala manažerka pro sociální advokacii Charity Česká republika, Iva Kuchyňková, která problematiku podrobněji rozvedla a která je přesvědčená, že ke zlepšení situace povede pouze systémová změna podmínek. Proto představila čtyři základní doporučení, která Charita Česká republika jako největší nestátní poskytoval zdravotních a sociálních služeb a zároveň organizace s více než stoletou historií pomoci v oblasti sociální a zdravotní dává české vládě. „Spoustě lidí se nedá pomoci kvůli nastavení systému, které nedokážou ovlivnit. Je tedy nejvyšší čas s tím něco udělat,“ apeluje Iva Kuchyňková. Soubor doporučení české vládě i výsledky výzkumu o dopadu současné ekonomické situace na nízkopříjmové skupiny najdete v tiskové zprávě.

V závěru konference zaznělo, že v rámci pomoci potřebným se Charita Česká republika snaží zapojovat i do různých nově vznikajících iniciativ a sociálních projektů, aktuálně například ve spolupráci se společností E.ON. O tomto projektu se bude konat zvláštní tisková konference společnosti E.ON v pátek 27. ledna v Českých Budějovicích, na kterou přišel všechny přítomné srdečně pozvat zástupce společnosti E.ON, Roman Šperňák.