Další ročník velikonoční sbírky Daránek začal. Podpořit ho můžete již podruhé
11. dubna 2022 Z domova

Další ročník velikonoční sbírky Daránek začal. Podpořit ho můžete již podruhé

Říkáme mu Daránek. Chundelatý beránek dostal jméno podle darů, které pomáhají dětem. Přináší jim bezpečí, péči a rovné podmínky na startovní čáře života. Symbolizuje nevinné a bezbranné dětství a zjevuje se během velikonočních svátků. Podpořte Daránka, abyste ho mohli zahlédnout také. 

Sbírka Daránek si klade za cíl získat finanční prostředky pro služby, projekty a zařízení zaměřená na děti. „Po celé České republice provozuje Charita nízkoprahová centra i azylové domy a pomáhá rodičům řešit jejich nepříznivou sociální situaci,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika. Jejich zaměstnanci se nevěnují pouze práci s dětmi, ale obstarávají také školní potřeby a snaží se jim pomáhat trávit volný čas smysluplně.

Podpořte Daránka

Dlouhodobě stojíme za rodinami s dětmi, které se staly oběťmi domácího násilí. Provozujeme nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit kroužky. Ve spolupráci se zákonodárci také prosazujeme legislativní úpravy v problematice oddlužení, a zvláště klademe důraz na zákaz zadlužování dětí.

Nyní se soustředíme i na pomoc maminkám s dětmi, které utekly z Ukrajiny před válkou. „Pomáháme jim začlenit se do běžného života, najít si kamarády i zapomenout na hrůzy, které bohužel mnohdy prožily. Proto jsme rádi za každou podporu této naší dlouhodobé a konkrétně cílené snahy a ze srdce děkujeme všem, kteří naši sbírku Daránek dětem podpoří,“ dodává Curylo.

Výtěžek sbírky bude rozdělen do regionů po celém Česku. Jednotlivé Charity ho využijí tam, kde bude nejvíce potřeba.

Foto: Jakub Žák