Charita pořádá konferenci k dostupnosti služeb v České republice
19. února 2020 Z domova

Charita pořádá konferenci k dostupnosti služeb v České republice

Na konferenci v Evropském domě bude ve středu 26. února představena zpráva Caritas CARES 2019 s podtitulem Dostupnost služeb pro zranitelné skupiny pohledem Charity.

Na základě dotazníkového průzkumu v naší síti jsme zjistili, že chudoba je významnou překážkou k uplatnění zaručených sociálních práv. K pomoci, která by lidem měla umožnit, aby se z chudoby vymanili, se právě kvůli své chudobě nedostanou. To je zřejmě nejzávažnější ze zjištění zprávy Caritas CARES, kterou Charita Česká republika připravila společně se svou partnerskou organizací Caritas Europa. Podobnou zprávu o dostupnosti služeb z pohledu těch nejchudších připravilo celkem 16 evropských zemí. Jednotlivé národní zprávy jsou podkladem k společné evropské zprávě, která bude představena v březnu Evropské komisi. Českou zprávu připravily ve spolupráci s Peterem Verhaeghem z Caritas Europa analytička a koordinátorka pro sociální oblast Iva Kuchyňková a analytička Martina Veverková.

Dalšími vážnými problémy při boji s chudobou v Česku jsou dostupnost bydlení, dostupnost zařízení předškolní péče pro ohrožené skupiny (speciálně matky s dětmi), pomoc v oblasti zaměstnanosti pro tyto skupiny obyvatel nebo dostupnost služeb sociální a zdravotní péče. K jednotlivým oblastem vystoupí odborníci z Charity Česká republika i partnerských organizací.

Více informací a zprávu ke stažení v českém a anglickém jazyce naleznete na naší webové stránce Caritas Cares.

Lucie Pemlová Straková

redaktorka webu
Tel.: 296 243 330 E-mail: 7npsVWf_8eBFRYUSYanBZd54Ys