Charita ocení obětavou práci svých pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů v katedrále sv. Víta
15. října 2021 Z domova

Charita ocení obětavou práci svých pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů v katedrále sv. Víta

Cena Charity Česká republika se udílí od roku 2008. Je poděkováním a uznáním za obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků či podporovatelů Charity. Současně ji považujeme za připomínku svátku patrona charitní práce sv. Vincence z Pauly (27. září).

V roce 2020 ocenění nemohla být slavnostně předána kvůli zhoršující se situaci v souvislosti s nemocí covid-19. Akci jsme připravovali na 6. října v kostele sv. Tomáše v Praze 1 na Malé Straně, ale několik dnů před konáním musela být zrušena.

V kostele sv. Tomáše se ceny předávaly již v letech 2009–2014 a v letech 2015–2019 byly udíleny v rámci benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha, který se konal vždy 31. října v pražském Obecním domě.

Ceny Charity Česká republika za roky 2020 a 2021 budou uděleny 19. října v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.