Seznam nominovaných na Cenu Charity 2021

Sedm z osmi diecézních Charit nominovalo po jednom zástupci.

Diecéze Brno

Josef Novotný, terapeut Oblastní charita Jihlava

Již téměř osmnáct let se věnuje odborné terapeutické praxi, vede skupiny i individuální terapie, ale také supervize při výcviku nových psychoterapeutů a prostřednictvím článků v tisku seznamuje širokou veřejnost s adiktologickými službami a jejich důležitostí pro společnost. Svým citlivým, přesto profesionálním a otevřeným přístupem ke klientům je velkou inspirací pro ostatní pracovníky.

Diecéze České Budějovice

Ivanka Petrusová, sestra i pečovatelka Oblastní charity Horažďovice, nyní na odpočinku

V Oblastní charitě Horažďovice pracovala jako vrchní sestra domácí zdravotní péče a současně působila také v pečovatelské službě, neboť obě oblasti vždy považovala za propojené. Protože ji práce s lidmi baví a stále naplňuje, vypomáhá v Charitě jako zdravotní sestra a pečovatelka i po svém odchodu do důchodu. Přesto si stále nachází čas také na své koníčky, angažuje se v řadě spolků, podporuje Charitu ve veřejném mínění, věnuje se svým vnoučatům a nikdy neztrácí dobrou náladu.

Diecéze Hradec Králové

Ludmila Hladká, vedoucí ošetřovatelské služby a DHP, Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Do Charity nastoupila v roce 1996 jako zdravotní sestra, od roku 2012 zastává pozici vrchní sestry ošetřovatelské služby, kterou dokázala během svého působení pozdvihnout na špičkovou úroveň. V poslední době se navíc hodně věnuje hospicové péči. Poctivou prací, stálým sebevzděláváním i obětavým nasazením si získala velký respekt u svých klientů i spolupracovníků a vstřícný přístup a podporu od lékařů v širokém okolí. Málokdo uvěří, že s manželem vychovali sedm dětí.

Diecéze Litoměřice

Bc. Pavlína Šimková, DiS., vedoucí Charitní ošetřovatelské služby Mladá Boleslav

Také ona nastoupila do Charity původně jako zdravotní sestra, od roku 2008 však působí jako vedoucí Charitní ošetřovatelské služby v Mladé Boleslavi, jejíž aktivity neustále rozšiřuje. Zastupuje Diecézní charitu Litoměřice v celorepublikovém zdravotnickém kolegiu, je aktivní členkou profesní odborné společnosti Qualitas Optima 2020, zároveň byla velkou oporou stávkové pohotovosti zdravotních sester v celé síti Charity Česká republika. Ve volném čase se věnuje kynologii a cestování.

Arcidiecéze Olomouc

RNDr. Pavel Holubář, podnikatel a filantrop, dobrodinec Charity Šumperk

Založil několik úspěšných firem, které patří ve svém oboru k celosvětové špičce, zároveň se dlouhodobě věnuje podpoře širokého spektra veřejně prospěšných aktivit. Spolupráci s Charitou Šumperk a podporu její činnosti, která trvá dodnes, zahájil již v roce 2007. Mimo jiné podpořil jako fyzická osoba z vlastních prostředků částkou téměř 12 milionů korun výstavbu zázemí pro mobilní specializovanou paliativní péče Charity Šumperk, čímž se naprosto zásadním způsobem zasloužil o vytvoření zázemí pro poskytování péče o umírající pacienty v celém regionu.

Diecéze ostravsko-opavská

Ing. Milan Uhlíř, jednatel společnosti UNITA, s. r. o.

V charitním prostředí aktivně působí od roku 1990 a svoji kariérní dráhu završil v současném zaměstnání. Ve společnosti UNITA, výrobně hostií v Bílé Vodě, kterou provozuje Diecézní charita ostravsko-opavská, pracuje úctyhodných 21 let. Za tu dobu významně přispěl k budování dobrého jména společnosti nejen u nás, ale i v zahraničí. Profesní oblast naplňuje jeho život stejně jako jeho početná rodina. S manželkou láskyplně vychovali svých 5 dětí.

 

Diecéze Plzeň

Mgr. Džemal Gërbani, vedoucí Azylového domu sv. Františka v Plzni

Letos na jaře oslavil dvacáté výročí práce v Městské charitě Plzeň. Celá léta slouží lidem bez domova. Začínal v Azylovém domě sv. Františka jako animátor, tedy vedoucí, rádce a pomocník v jednom. Služby pro bezdomovce se postupně rozrůstaly o noclehárnu, nízkoprahové denní centrum a terénní program. Od roku 2006 je vedoucím těchto čtyř sociálních služeb, navíc se aktivně zapojuje v odborném kolegiu, pracuje na metodických i výzkumných projektech v oblasti práce s lidmi bez domova. Stal se všeobecně uznávaným odborníkem, ale je také dobrým manželem a otcem tří synů.