Charita Česká republika slaví 100leté výročí Zobrazit fotogalerii
24. června 2022 Z domova

Charita Česká republika slaví 100leté výročí

Letošní rok je pro Charitu zlomový. Slaví sto let od svého založení, a může se tak pyšnit titulem nejstarší neziskové organizace v Česku. Zároveň jde také o největšího poskytovatele zdravotních a sociálních služeb na našem území. A to jsou rozhodně pádné důvody k uspořádání oslav a připomenutí si její historie a významu.

Sérii oslav u příležitosti tohoto významného výročí, které budou probíhat v následujících měsících po celé republice, zahájila Charita tiskovou konferencí, která se konala v prostorách augustiniánského kláštera při kostelu sv. Tomáše v Praze na Malé Straně. Slova se ujal předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. Přítomným novinářům a hostům představili historický vývoj a významné milníky této neziskové organizace i služby, které poskytuje potřebným v současnosti.

Pomáhat lidem bylo pro Charitu vždy tím nejdůležitějším, a proto nese toto významné výročí podtitul Z lásky k lidem. „Jen těžko bychom spočítali množství lidí potřebných, nemocných, zoufalých, na útěku, těch, kterým jejich těžký životní příběh sebral veškerou naději a víru, jimž v průběhu své stoleté existence Charita dokázala pomoct a zažehnout jiskřičku naděje na lepší budoucnost,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika. „Jsem velice hrdý na celou organizaci, na výsledky, kterými se může pochlubit, i na to, že ačkoli je zavázaná tradicí, nezůstává zakonzervovaná, ale je otevřená novým podnětům a výzvám.“

Součástí oslav budou akce, které pořádají arcidiecézní, diecézní a oblastní Charity, na které jste všichni srdečně zváni. Informace o akcích budou v průběhu roku doplňovány na našem webu a zároveň na webech jednotlivých Charit.

Charita Česká republika

Zřizovatelem Charity je Česká biskupská konference. Prostřednictvím Charity naplňuje katolická církev jedno ze svých hlavních poslání, službu diakonie, tedy péči o slabé a potřebné. Pomoc poskytujeme všem bez ohledu na náboženství, rasu, národnost nebo státní či politickou příslušnost. Respektujeme práva i důstojnost každého člověka.

Charita Česká republika je tvořena dvěma arcidiecézními Charitami (pražská a olomoucká) a šesti diecézními Charitami (brněnská, českobudějovická, královehradecká, litoměřická, ostravsko-opavská a plzeňská), dále je její součástí Česká katolická charita a Řeckokatolická charita. Kromě toho jsme členem prestižních mezinárodních organizací Caritas Internationalis a Caritas Europa.

  • Pomoc a podporu mohou naši klienti využít v oblasti:
  • odborného sociálního poradenství (např. občanské poradny, dluhové poradny, poradny pro osoby se zdravotním postižením, poradny pro seniory aj.),
  • služeb sociální péče (např. pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, stacionáře, domovy pro seniory aj.),
  • služeb sociální prevence (např. azylové domy, telefonická krizová pomoc, nízkoprahová centra, noclehárny, služby následné péče, sociální rehabilitace aj.),
  • zdravotních služeb (např. domácí zdravotní péče, lůžkové hospice, mobilní specializovaná paliativní péče, ambulance, pobytová zařízení aj.),

Foto: Petr Lebeda