Charita Česká republika pomáhá již celé jedno století. Potřebné provázíme na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří. Hnacím motorem je pro nás bezpodmínečná láska k lidem, která je zároveň naší největší přidanou hodnotou. Neúnavně překonáváme překážky a hledáme nové způsoby, jak pomáhat. Nikdy se nevzdáváme a vše děláme z lásky k lidem.

jsme tu s vámi Od kolébky po hrob 

Po celém Česku poskytujeme široké spektrum služeb, které cílíme na nejzranitelnější obyvatele od jejich prvních krůčků až do posledních chvil. 

Děti

Maminky

Znevýhodnění

Umírající

stoletá historie

Počátek Charity se datuje do období od konce první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska. Vyrostla tzv. odspodu: charitní organizace vznikaly na více místech současně. Například v červnu 1918 byl z popudu pražského arcibiskupa Pavla Huyna založen Svaz katolické charity v Království českém. Budování charitní sítě bylo završeno v roce 1922, kdy vznikl Svaz charity v Olomouci a Brně.

  

Výroční akce 

Charita Česká republika

Charita Česká republika


Ve čtvrtek 23. června jsme ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí uspořádali tiskovou konferenci k příležitosti stoletého výročí založení Charity Česká republika. Během ní jsme představili historický vývoj a významné milníky Charity i služby poskytované v současnosti.

Tiskovou konferencí zároveň zahajujeme sérií akcí na oslavu stoletého výročí, jejichž aktuální přehled budete moci sledovat na webových stránkách jednotlivých Charit. Na setkání s novináři vystoupil Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference, a Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Zobrazit pozvánku