Aktuální zvýšení částky životního minima se odrazí i ve výplatě sociálních dávek
31. března 2022 Z domova

Aktuální zvýšení částky životního minima se odrazí i ve výplatě sociálních dávek

Spotřebitelský růst cen potravin a energií a současná vysoká míra inflace uspíšily rozhodnutí vlády navýšit částku stanoveného životního a existenčního minima. To bude mít vliv i na výši a výplatu dalších sociálních dávek, které se pro jedny zvednou, pro jiné se stanou dostupnější.

Počínaje 1. dubnem 2022 se o 10 % mimořádně navýší životní a existenční minimum, což se promítne i do výplaty některých sociálních dávek, např. přídavku na dítě, porodného, příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení, příspěvku při pěstounské péči, příspěvku na zvláštní pomůcku, příspěvku na péči, nezabavitelného minima u dlužníků, alimentů či mimořádné okamžité pomoci.

„K navýšení životního a existenčního minima přistupujeme proto, abychom reflektovali zásadní růst cen, a to v podstatě na všech úrovních. Navíc bohužel přibývá domácností, které se do složité životní situace dostávají ne vlastní vinou, ale vlivem současných událostí, které se týkají nás všech. Byla to pandemie, nyní je to především válka na Ukrajině,“ uvedl ve středu v tiskové zprávě ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Navýšení životního a existenčního minima o 10 % odráží přibližný nárůst spotřebitelských cen. Výše těchto částek tak bude odrážet nezbytné náklady na potraviny a ostatní základní potřeby,“ dodal.

Nově tedy bude činit existenční minimum 2 740 Kč (oproti dosavadním 2 490 Kč) a životní minimum na dospělého jednotlivce 4 250 Kč (oproti dosavadním 3 860 Kč). Navýší se samozřejmě také částky životního minima pro děti a osoby, které jsou součástí domácností o více členech. Životní minimum domácnosti se pak určuje jako součet všech částek životního minima jednotlivých členů.

Přesné výše částek životního a existenčního minima se využívají jako východisko při stanovení nároku na příslušné sociální dávky a při výpočtu jejich výše a jsou stanovovány nařízením vlády. Neprochází tedy hlasováním v parlamentu a k jejich uvedení v platnost stačí pouze vládní shoda. Aktuální nařízení vlády č. 75/2022 Sb. o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, ve kterém jsou částky uvedeny, nabývá platnosti od 1. dubna 2022.

Životní ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Problematika bydlení týkající se jednotlivců i rodiny s nízkými příjmy se řeší samostatně v rámci systému státní sociální podpory formou příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi. „Už dříve jsme jasně deklarovali, že lidi, kteří jsou ohroženi enormním růstem cen energií, nenecháme bez pomoci. Spustili jsme třeba orientační kalkulačku, která každému ukáže, zda má nárok na adresný příspěvek na bydlení a v jaké výši. Nyní intenzivně pracujeme na tom, abychom co nejvíce zjednodušili příslušné žádosti,“ přislíbil ministr Jurečka.

  • Stále pomáháme nově příchozím z Ukrajiny. Informace o konkrétní pomocí v jednotlivých diecézích najdete na našem novém webu.
  • Pokud pomáháte uprchlíkům z Ukrajiny, můžete si přečíst užitečné informace související s jejich integrací.