Z domova

10. května 2014 Z domova

Charitní sbírka v Lovosicích - pozvánka

Farní charita Lovosice Vás všechny tímto prosí a žádá o účast na Charitní sbírce, která proběhne dne 15. 5. 2014 od 9.00 - do 17.00 hodin v hypermarketu GLOBUS Trmice.

22. dubna 2014 Z domova

Vzděláváním k efektivním službám

Charita ČR se podílí na projektu Vzděláváním k efektivním sociálním službám: Poskytuje bezplatně prostory ve svém pražském školicím středisku Marianeum, zajišťuje kontakty a propagaci a podílí se na zhodnocení výstupů. Cílem je zvýšit úroveň vzdělání pracovníků v sociálních službách.

6. března 2014 Z domova

Charita pomůže dalším 11 zraněným z Ukrajiny

Vojenský speciál dnes na pražské letiště Kbely dopravil dalších jedenáct zraněných z nedávných nepokojů na Ukrajině. V Česku budou léčeni v rámci projektu MEDEVAC. Sociální servis opět poskytne Arcidiecézní charita Praha.

27. února 2014 Z domova

Vyslanci Charity jednají v Kyjevě o další pomoci

P. Rostislav Strojvus, zástupce Charity ČR, a jeho slovenský protějšek Josef Kákoš ze Slovenské katolické charity od 25. 2. jednají v Kyjevě s představiteli katolické církve a místní Charity o dalších naléhavých potřebách pomoci. Ta bude následovat po současné prvotní vlně „okamžité pomoci“.

19. února 2014 Z domova

Charita ČR vyhlašuje sbírku pro Ukrajinu

Charita Česká republika vyhlašuje veřejnou finanční sbírku na pomoc obětem nepokojů na Ukrajině. Pomoc Charity bude zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod.

Nový pořad Tv Noe: Charita ve středu
18. února 2014 Z domova

Nový pořad Tv Noe: Charita ve středu

Charita ve středu je název nového pořadu Televize Noe, který každý měsíc divákům představí některou z životních situací, v níž se člověk neobejde bez pomoci druhých. První díl 19. února bude věnován Alzheimerově chorobě a projektu Charity Kroměříž v Cetechovicích.

Migranti a uprchlíci: na cestě k lepšímu světu
17. ledna 2014 Z domova

Migranti a uprchlíci: na cestě k lepšímu světu

U příležitosti 100. světového dne migrantů a uprchlíků (19. ledna) vydal papež František poselství, ve kterém vyzývá k solidaritě s lidmi na cestě: "Je třeba přejít od postoje obrany a strachu, nezájmu a sociálního vyloučení (…) k postoji, jehož základem bude „kultura setkání“.“

16. prosince 2013 Z domova

Potravinová pomoc v ČR v prosinci 2013

Služby poskytované v ČR se kromě sociálních a zdravotních zaměřují také na zajištění potravin, čímž dlouhodobě naplňuje i cíle nové kampaně Jedna rodina, jídlo pro všechny.

16. prosince 2013 Z domova

Potravinová pomoc v zahraničí v prosinci 2013

Do prosince 2013 zajišťovala Charita ČR prostřednictvím svých zahraničních projekty potraviny v různých zemích světa. Trvale se tak zapojuje i v rámci zahraničních projektů pro naplnění cílů kampaně Jedna rodina lidstva, jídlo pro všechny.

Poselství papeže Františka k zahájení kampaně
10. prosince 2013 Z domova

Poselství papeže Františka k zahájení kampaně

Caritas Internationalis dnes zveřejnila video, kde papež František pronáší své poselství a požehnání kampani One Human Family, Food for All. Přinášíme český překlad slov papeže Františka.