Z domova

Kamínková aukce
17. června 2020 Oblastní charita Hradec Králové

Kamínková aukce

Dovolte, pozvat Vás do aukce omalovaných kamínků od předních českých výtvarníků. Vzhledem k pandemii, se Oblastní charita Hradec Králové rozhodla tuto tradiční benefici uskutečnit ONLINE, prostřednictvím portálu Aukro.

Děkujeme všem, kdo pomáhají!
16. června 2020 Arcidiecézní charita Olomouc

Děkujeme všem, kdo pomáhají!

Děkujeme Vám všem, kdo jste společně s námi v minulých dnech pomohli lidem, které zasáhla blesková povodeň na Uničovsku. Pomoc ať už finanční, či materiální dary mají cenu o to větší, že mnoho rodin, které přišly téměř o všechno vědí, že v krizové situaci nejsou sami. Vážíme si každé i sebemenší pomoci.

Voda je připravila o všechno
16. června 2020 Z domova

Voda je připravila o všechno

„Přišli jsme úplně o všechno, i o léky. Jsme hodně šetrní, a přes to že jsme v důchodu, našetřili jsme si na novou ledničku, kterou jsme měli deset měsíců. Myčku, která mi hodně pomáhala, jsme koupili před necelými dvěma roky, tu voda taky zničila“, říká nešťastná seniorka a ukazuje téměř novou myčku ve které zůstalo i nádobí. „Voda brala vše takovou rychlostí, že se nepodařilo zachránit nic.“    

Raná péče Sluníčko má zaslouženě své místo na Slunci.
16. června 2020 Oblastní charita Hradec Králové

Raná péče Sluníčko má zaslouženě své místo na Slunci.

Bylo jednou jedno středisko, ale nebylo to úplně obyčejné středisko. Nebylo to středisko nákupní, ani zdravotní, bylo to středisko rané péče a jmenovalo se Sluníčko. Slouží maminkám a tatínkům, kteří se doma starají o dítě s postižením, provází je na jejich nejednoduché cestě a snaží se jim pomoci tak, aby dítě mohlo co nejvíce rozvinout a využívat své schopnosti. Rodičům dává naději, praktickou pomoc, povzbuzení a všemožnou podporu.

Charita Vsetín otevřela ergoterapeutickou dílnu
16. června 2020 Charita Vsetín

Charita Vsetín otevřela ergoterapeutickou dílnu

CAMINO sociální rehabilitace je služba Charity Vsetín, poskytující potřebnou pomoc a podporu lidem, kteří se potřebují vyrovnat s duševním onemocněním. Dne 3. června 2020, rozšířila tato služba svoji působnost a otevřela na vsetínském Sychrově č. p. 53, pro své klienty nové prostory.

Paliativní konference v Olomouci: Jak vnímali smrt naši předci i povídání s anděli
15. června 2020 Charita Olomouc

Paliativní konference v Olomouci: Jak vnímali smrt naši předci i povídání s anděli

Prodlužování marné léčby mnohdy nemusí znamenat zvýšení kvality života pacienta. Jak tedy určit, kdy ještě léčit? Co jiného je možné pacientům nabídnout? Na otázky odpovídali odborníci z řad předních českých lékařů u příležitosti konference věnované problematice paliativní léčby. Konference se uskutečnila ve čtvrtek 11. června 2020 v sále Magistrátu města Olomouce. Cílem bylo poukázat na důležitý moment správného načasování kdy ukončit již neefektivní kauzální léčbu a pacienta předat včas do domácí paliativní péče. Konferenci pořádala Charita Olomouc ve spolupráci s Olomouckým krajem.

Změní se česká psychiatrie, a čemu se „Otevřou dveře"?
15. června 2020 Oblastní charita Polička

Změní se česká psychiatrie, a čemu se „Otevřou dveře"?

Otcové u porodu, krátkodobé hospitalizace, rodiče v nemocnici se svými dětmi, umírání doma díky mobilním hospicům, více diskuse s pacientem…Novinky, které do českého zdravotnictví pronikly před řadou let.

Regionální Cenu Křesadlo získala dobrovolnice paní Bohuslava Nunvářová
11. června 2020 Diecézní katolická charita Hradec Králové

Regionální Cenu Křesadlo získala dobrovolnice paní Bohuslava Nunvářová

Máme velkou radost, že naše dlouholetá dobrovolnice paní Bohuslava Nunvářová získala ocenění Křesadlo za rok 2019 v bývalém Východočeském kraji a postupuje tak do celonárodního kola. Paní Bohuslava pomáhá pacientům v hradecké Fakultní nemocnici, která ji také na ocenění nominovala. Cenu převzala ve středu 10. června 2020 na slavnostním ceremoniálu v Hradci Králové za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje pana Jiřího Štěpána a dalších osobností.

Křesadlo v rukou tří charitních dobrovolnic
11. června 2020 Oblastní charita Hradec Králové

Křesadlo v rukou tří charitních dobrovolnic

Při letošním udělování krajských cen Křesadlo se mezi finálovou pětici dostaly tři dobrovolnice z Oblastní charity Hradec Králové - Mgr. Michaela Vaňková, Michaela Řeháková a Jolana Anděrová. Blahopřejeme. Všem nominovaným vyjadřujeme velký a upřímný dík za jejich dobrovolnické aktivity.

Pomáháme lidem na Uničovsku, které zasáhla ničivá povodeň
11. června 2020 Charita Šternberk

Pomáháme lidem na Uničovsku, které zasáhla ničivá povodeň

Platforma Donio.cz se nabídla zdvojnásobit vybranou částku na pomoc zasaženým obcím. Chcete-li pomoci a mít jistotu, že se finance dostanou potřebným, můžete přispět zde: