17. říjen: Mezinárodní den boje proti chudobě
17. října 2022 Z domova

17. říjen: Mezinárodní den boje proti chudobě

Je smutnou skutečností, že pro miliony lidí na celém světě je chudoba stále ještě nezvratitelnou každodenní realitou. Aby na tuto humanitární katastrofu upozornila, vyhlásila Organizace spojených národů 17. říjen Mezinárodním dnem za odstranění chudoby. Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení (EAPN), jejíž součástí je i Charita Česká republika, právě u příležitosti tohoto dne oficiálně zveřejnila zprávu Poverty Watch 2022, která každoročně mapuje vývoj a situaci chudoby v Evropě včetně naší země.

Mezinárodní den proti chudobě se slaví od roku 1992 a jeho cílem je upozornit na lidi žijící pod hranicí chudoby. Světová banka definuje jako extrémně chudé ty, kteří mají k dispozici méně než 1,90 amerického dolaru na den. Takto nízká částka totiž nestačí ani na pokrytí základních životních potřeb a v současné době se celosvětově týká asi 800 milionů lidí. „Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě“ do roku 2030 je mimo jiné jedním, respektive prvním ze sedmnácti cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs), které přijaly všechny členské státy OSN.

Jak ukazují data, je chudoba dědičná, a proto považuje Charita Česká republika za jeden ze svých prvořadých úkolů na tuto problematiku upozorňovat a angažovat se ve zmírnění dopadů chudoby.

„Podle posledních měření Českého statistického úřadu (ČSÚ) žije v České republice více než 8,1 % lidí v příjmové chudobě, což představuje 901 200 obyvatel (9,5 % v roce 2019, 10 % celkem). K poklesu podle statistiků došlo v roce 2021 díky tomu, že příjmy domácností rostly, i když nerovnoměrně, navzdory pandemii covid-19. V roce 2021 došlo k nárůstu příjmů domácností o 1,5 %. Podle údajů ČSÚ sociální transfery (sociální dávky) do určité míry pomohly sociálně slabým skupinám,“ uvádí se například ve zprávě EAPN Poverty Watch 2022, která dnes byla novinářům a odborné veřejnosti představena na tiskové konferenci na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Mezinárodní den proti chudobě se každý rok zaměřuje na jiné téma. V roce 2021 OSN vyzvala k většímu respektu k lidem a naší planetě. Letošní 17. říjen bude věnován tomu, aby lidé nebyli kvůli své chudobě diskriminovaní.