Na vlně pomoci proti bezmoci: Paní Iveta v soukolí úřadů
24. května 2020 Koronakrize

Na vlně pomoci proti bezmoci: Paní Iveta v soukolí úřadů

Díky darům shromážděným na kontě Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci už dostali první lidé, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb, přímou finanční pomoc. Mezi nimi je i paní Iveta, která se kvůli nemoci paradoxně ocitla na úřadu práce, ačkoli práce schopna není.

Paní Iveta pracovala šest let jako pomocná síla v domově pro seniory. Práci měla ráda, nadřízení si jí vážili pro její pečlivost a svědomitost, patřila k oporám týmu. V osobním životě však Iveta příliš štěstí neměla. Před lety prodělala vážné onemocnění, partner ji několik let psychicky i fyzicky týral – a nakonec dokonce navzdory všem přitěžujícím okolnostem získal do péče jejich společného syna. Loni se Ivetě výrazně zhoršil zdravotní stav, což se pochopitelně odrazilo i na psychice. Celý rok byla doma, a přestože léčba nadále pokračuje, úřady jí zamítly žádost o invalidní důchod, ale zároveň jí byla ukončena pracovní neschopnost. Veškerá komunikace s úřady i s lékaři je v době pandemie covid-19 obtížná, a tak se Iveta ocitla na úřadu práce, ačkoliv ve skutečnosti práce schopna není…

Vyměřená podpora v nezaměstnanosti jí měsíční výdaje nepokryje, proto se obrátila s žádostí o pomoc na Diecézní charitu Plzeň. Tamní pracovníci jí okamžitě vyšli vstříc a po splnění potřebných podmínek jí z veřejné Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! přispějí na úhradu nájemného, dokonce s příslibem opakování až do doby, kdy bude mít vyřízený invalidní důchod. Zaměstnanci Charity jí současně pomáhají vyřizovat administrativu a komunikovat s úřady. Bez této pomoci by totiž Iveta nepochybně skončila „na ulici“.

(připravil Petr Šimek z Diecézní charity Plzeň)