Aktuality

 Charitní bazar Baltazar spouští nový online e-shop
12. května 2020 Diecézní charita Brno

Charitní bazar Baltazar spouští nový online e-shop

Charitní bazar Baltazar už šestým rokem sbírá a rozděluje nepotřebné oblečení a textil. Pomocí 30 sběrných kontejnerů a centrálního skladu získal za poslední tři roky 1 571,7 tun textilu. Tyto oděvy vydává zdarma potřebným, nebo prodává zájemcům v 6 bazarech po celém Brně. Jen za rok 2019 si lidé díky Baltazaru přerozdělili 89 tun šatstva. Nově mohou zájemci využít unikátní e-shop, který Charita zahájila. Zakoupením použitého textilu v e-shopu lidé podpoří samotnou existenci projektu Baltazar, který se díky koronavirové pandemii dostal do finančního propadu o více než 350 tisíc korun.

Pardubické Charitě pomáhá generál
11. května 2020 Oblastní charita Pardubice

Pardubické Charitě pomáhá generál

(Pardubice) V úterý 6. května v Oblastní charitě Pardubice přivítali návštěvu generála Petra Pavla z nadačního fondu Spolu silnější zaměřeného na pomoc jednotlivcům i organizacím, kterým do života vstoupila koronavirová krize.

Pomohli jsme s kampaní pro prevenci rakoviny děložního čípku v Bolívii
11. května 2020 Diecézní charita Plzeň

Pomohli jsme s kampaní pro prevenci rakoviny děložního čípku v Bolívii

Diecézní charita Plzeň financovala 25 % kampaně Pap-test na prevenci rakoviny děložního čípku, kterou již po více než deset let uskutečňuje vždy v březnu bolívijská Pastorační a sociální charita Beni v obci Santísima Trinidad.  

KUP OBĚD a pomoz nám tak postarat se o ty, kteří neměli v životě štěstí
11. května 2020 Charita Olomouc

KUP OBĚD a pomoz nám tak postarat se o ty, kteří neměli v životě štěstí

Olomouc – Pan Karel pracoval jako lesní dělník až do doby, než utrpěl pracovní úraz. Chůzi o dvou francouzských holích dnes zvládá jen s obtížemi, každodenně potřebuje dopomoc při hygieně, oblékání, chystání jídla či doprovodu k lékaři. Potřebné péče se mu dostává v Domově sv. Anežky na Svatém Kopečku u Olomouce. Jeho příjem je však natolik nízký, že nestačí na to, aby pokryl všechny potřebné výdaje na bydlení, péči i stravování. V podobné situaci se nachází téměř polovina tamních klientů. Charita Olomouc vyhlašuje finanční sbírku KUP OBĚD. Příspěvky od jednotlivých dárců budou použity na úhradu obědů pro konkrétní potřebné klienty Domova sv. Anežky.

Edukační místnost pomůže zlepšit kvalitu života
7. května 2020 Charita Olomouc

Edukační místnost pomůže zlepšit kvalitu života

Olomouc Zvládání každodenních činností, které jsou pro běžného člověka samozřejmostí, může být pro mnohé seniory či tělesně nebo zdravotně postižené velmi náročné. Pečující, kteří se doma starají o své blízké, mnohdy netuší, že existují možnosti, jak lze díky správně zvolené kompenzační pomůcce, jako je například polohovací postel, invalidní vozík, chodítko či hrazdička, péči usnadnit. Právě pro ně je určena nová Edukační místnost při Půjčovně kompenzačních pomůcek v olomoucké městské části Řepčín, kde si lze potřebné pomůcky nejen zapůjčit, ale i vyzkoušet.

Stavíme - covid necovid
7. května 2020 Oblastní charita Polička

Stavíme - covid necovid

Ani výbušná březno-dubnová covidová situace nezabránila, aby se rekonstrukce Charitního domu IV. sunula rychle kupředu. Absence střechy a náhlý výskyt kovového podloubí z lešenářských profilů na rohu Vrchlického ulice nikoho nenechaly na pochybách, že se i přes všudypřítomnou pandemii v Charitě vytrvale buduje.

Charita pomůže hladovějícím indickým rodinám
5. května 2020 Diecézní katolická charita Hradec Králové

Charita pomůže hladovějícím indickým rodinám

Ve druhé nejlidnatější zemi světa, kde Diecézní charita Hradec Králové 20 let pomáhá chudým dětem a jejich rodinám, bylo už potvrzeno přes 45 tisíc případů nákazy novým typem koronaviru. Celonárodní karanténa byla v Indii již dvakrát prodloužena a mnohé rodiny jsou ohroženy hladem. Diecézní charita se proto obrací na dárce i veřejnost s prosbou o pomoc dětem podporovaným v projektu Adopce na dálku a jejich rodinám. Příspěvky je možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700. Děkujeme Vám!

Občanská poradna pomáhá dlužníkům
4. května 2020 Oblastní charita Polička

Občanská poradna pomáhá dlužníkům

V Občanské poradně Oblastní charity Polička se často setkáváme s problematikou dluhů. Poslední dobou nás vyhledávají lidé, kteří se z médií doslechli o novele insolvenčního zákona. „V televizi říkali, že je to nyní jednodušší, že se každý dostane do oddlužení a dluhy se mu smažou…“, říkají. Při podrobném rozhovoru se bohužel u mnohých ukáže, že jejich dluhy jsou moc vysoké, nebo příjmy moc nízké na to, aby mohli oddlužením úspěšně projít.

Těšíme se na klienty
4. května 2020 Oblastní charita Polička

Těšíme se na klienty

Tyto řádky píšeme stále ještě za stavu nouze, v nelehkých chvílích pro nás pro všechny. Protože poskytujeme sociální služby a pohybujeme se mezi zvlášť zranitelnými skupinami lidí – seniory a handicapovanými, jsme seznámeni s tíží a úzkostí, kterou prožívají a snažíme se do ní vnášet pomoc a naději. K tomu jsme učinili následující opatření.

Oplácíme dobro, když můžeme
29. dubna 2020 Diecézní charita České Budějovice

Oplácíme dobro, když můžeme

Pomoc, stejně jako pandemie covid-19, nezná hranice. Před 18 lety přišla do jihotyrolské diecézní Charity žádost z českobudějovické diecézní Charity o finanční pomoc potřebnou pro řešení následků ničivých povodní. Nyní Diecézní charita České Budějovice měla možnost alespoň částečně oplatit tehdejší laskavost. Ve spolupráci s občanským sdružením Cesta 121 vyslala do severní Itálie ochranné pomůcky pro boj s koronavirem.