Děti jsou naše budoucnost

Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně a měly možnost se realizovat. Aby mohly žít jako jejich vrstevníci, zvládly školu, naučily se navazovat a udržovat běžné sociální vztahy, dokázaly si najít práci a osamostatnit se. 

Mnoho dětí nemá to štěstí narodit se do rodiny, která jim může poskytnout veškerou podporu. Charita je tu i proto, aby tyto děti dohnaly svůj ztížený start do života. Naše nízkoprahová zařízení jsou určena dětem a mláděži, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit kroužky. Zajišťujeme jim bezpečné prostředí a podmínky k aktivnímu trávení volného času, které rozvíjí jejich schopnosti a uplatnění. Nabízíme odbornou pomoc, podporu a motivaci při zvládání každodenních situací. S dětmi řešíme problémy v rodině, s prospěchem, drobnou kriminalitou i mezilidské vztahy. 

Příběhy z Charit

Děti mi dělají radost

Děti mi dělají radost

Paní Vira pochází z Ukrajiny, ale dlouhodobě žije v Česku a pracuje jako koordinátorka dětské skupiny Lištička pod hlavičkou Charity Olomouc. Práce s dětmi ji naplňuje.  „Děti jsou budoucnost, dělají mi radost a dávají mi impuls k další práci,“ říká. 

ČÍST DÁLE

Radosti od Daránka

Radosti od Daránka

Speciální pomůcky, ale i úplně obyčejné školní potřeby nebo vybavení pro nízkoprahový klub. To vše mohla Charita pořídit díky své velikonoční sbírce Daránek. Přečtěte si příběhy dětí, kterým Daránek vykouzlil úsměv na tváři. 

ČÍST DÁLE

Tvoříme budoucnost s Young Caritas

Tvoříme budoucnost s Young Caritas

Unikátní platformou působící pod Charitou Česká republika, je Young Caritas. Zapojuje mladé lidi do dění, které je obklopuje, probouzí v nich empatii, solidaritu a zájem o společnost. Pořádá workshopy, besedy, přednášky i interkulturní akce, jež malým i starším dětem pomáhají objevovat svět.    

číst dále

Naše děti

Charity po celé republice zřizují nízkoprahová a edukační centra, sociálně aktivizační služby a dětské skupiny, v nichž mohou děti aktivně trávit svůj volný čas s vrstevníky a charitními pracovníky, kteří se snaží být spíš jejich parťáky než vychovateli. Děti a mládež v nich mohou rozvíjet své dovednosti, ale dohánět i školní povinnosti. V mnoha lokalitách zprostředkováváme doučování a mladým lidem, kteří vycházejí z nepříznivého prostředí, se snažíme zajistit sociální bydlení, a tak jim usnadnit první kroky v samostatném životě. Na druhé straně k nám mohou mladí lidé přijít a zapojit se do pomoci bližním v jednom z charitních dobrovolnických center. Solidaritě a ochotě pomáhat učíme už ty nejmenší koledníky při Tříkrálové sbírce. Prolistujte si široké spektrum charitních služeb pro děti v charitním adresáři.

CHARITNÍ SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ