Dobrovolnictví

Pomoc dobrovolníků je pro české Charity nepostradatelná! Dlouhodobě i jednorázově jich vypomáhají tisíce, a to od těch nejmenších, například v rámci Tříkrálové sbírky, až po obětavé lidi s velkým srdcem v důchodovém věku.

Jak dobrovolníci pomáhají?

V domovech pro seniory, nemocnicích nebo hospicích mohou klientům zpestřit denní program a udělat radost rozhovorem, hrou či společnou procházkou. Potřebná a oblíbená je také práce s dětmi a mládeží od doučování přes pomoc na táborech, výletech a jiných akcích. Rození organizátoři se mohou podílet na propagaci či zajištění akcí, další lidé mohou nabídnout své schopnosti od překladatelství a IT až po řemeslné práce či uměleckou činnost. Pro naše zahraniční aktivity se uplatní především překladatelé z různých světových jazyků.

Jak se můžete zapojit?

Pokud stále ještě vybíráte a nejste dosud rozhodnuti, zkuste kontaktovat dobrovolnické centrum ve vašem regionu, kde vám nabídnou další možnosti uplatnění. Kontakty získáte v nejbližším dobrovolnickém centru.

Užitečné odkazy