Adresář

Pečovatelská služba při FCH Rce n.L.

Tel.: 416 838 313, 731 604 173
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Psychologická poradna

Dovoz a odvoz uživatelů služebním automobilem k lékaři, na úřad apod.

Pečovatelská služba je poskytována seniorům a invalidním důchodcům z Roudnice n.L. a přilehlých obcí Podřipského vikariátu.

Službu poskytujeme v domácnostech uživatelů - pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, přesun na lůžko nebo vozík, pomoc při oblékání a svlékání, úklid domácnosti,  pomoc při přípravě jídla a pití, podávání jídla a pití, praní a žehlení prádla.  Zajišťujeme nákupy, pochůzky k lékaři, doprovod k lékaři, na úřad. Pracovnice pomáhají i s vyřizováním příspěvků na péči.

Seznam lidí

Michaela Brchelová - ekonomka, finanční účetní
Petra Urbanová - hospodářka
Věra Balážová - pečovatelka
Leona Marešová - vedoucí pečovatelské služby
Bc. Pavlína Vinařová - sociální pracovnice
MIchaela Brchelová - mzdová účetní
Hana Floriánová - pečovatelka