Adresář

Domácí zdravotní péče

Tel.: 481 596 267, 731 598 847
Studenec 177, Studenec, 512 33
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby:

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

Seznam lidí

Hedvika Jiranová - ředitel
Hana Machová - všeobecná sestra
Romana Hrubá - zdravotnický pracovník
Ing. Eva Tauchmanová - technický pracovník
Kamila Krejbichová - všeobecná sestra
Bc. Denisa Kadavá - všeobecná sestra
Marie Háková - zdravotnický pracovník
Markéta Kadavá - zdravotnický pracovník
Jana Česáková - zdravotnický pracovník