Adresář

Charitní ošetřovatelská služba

Tel.: 272 941 972, 604 993 378
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby:

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Ošetřovatelská služba Farní charity Praha 4 - Chodov se kromě poskytování komplexní domácí péče zaměřuje na moderní hojení ran a péči o pacienty s diagnózou diabetes mellitus.

Seznam lidí

Mgr. Eva Černá - ředitelka
Lucie Rabenseiferová - vrchní sestra