Názvy organizace a vedoucí představitelé 1990-2012
1. prosince 2012 Historie

Názvy organizace a vedoucí představitelé 1990-2012

Přehled názvů, pod kterými Charita fungovala od r. 1990. Seznam prezidentů a ředitelů/sekretářů.

Názvy organizace

  • Česká katolická charita (do 10. listopadu 1999)
  • Sdružení Česká katolická charita (11. listopadu 1999 do 31. prosince 2006)
  • Charita Česká republika (od 1. ledna 2007)

Vedoucí představitelé

Statutární zástupci

ředitel České katolické charity:

Ing. Vladimír Rohlena (od 22. 1. 1990 - konec roku 1993, poté pověřen řízením do léta 1994) 

generální sekretář ČKCH, resp. SČKCH:

Ing. Jaroslav Dufek (1. 9. 1994 - 30. 11. 1999,
od 1. 12. 1999 ředitelem organizace Česká katolická charita - Domovy duchovních a řeholnic)
RNDr. Jiří Stejskal (konec roku 1999 - polovina roku 2000)
Ing. Jaroslav Kopřiva (polovina roku 2000 - říjen 2003)
Jindřich Suchánek (1. 2. 2004 - 31. 8. 2005)
Ing. Mgr. Oldřich Haičman (1. 9. 2005 - 31. 12. 2006)

ředitelé Charity ČR:

Ing. Mgr. Oldřich Haičman (1. 1. 2007 - 31.1.2013)
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo (od 1.2.2013)

Ředitel ČKCH 1994-1999Ředitel ČKCH 1999-2000Ředitel ČKCH 2004-2005Ředitel Charity ČR 2007-2012Ředitel Charity ČR od roku 2013

prezidenti:

MUDr. Maxmilián Kašparů (- do října 1994)
funkce neobsazena (říjen 1994 - leden 1999)
P. Ing. Miloslav Fiala, Opraem (leden 1999 - 31. 12. 2006)  
Mons. Mgr. Josef Šich (leden 2007 - 31. 1. 2009)
Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický (od 1. 2. 2009)