Charita Česká republika

Název Charita Česká republika používáme v širším významu pro celou charitní síť, v užším pak pro část, která se formálně nazývá Sekretariát Charity Česká republika, sídlí v Praze a koordinuje charitní aktivity na celostátní úrovni. Tato stránka se týká právě činnosti sekretariátu. Generálním sekretářem Charity Česká republika je Jakub Líčka.

Kromě koordinování práce jednotlivých Charit pořádá sekretariát Charity Česká republika celostátní sbírkové akce včetně Tříkrálové sbírky, svolává odborná kolegia, spolupracuje se zahraničními organizacemi Caritas Internationalis a Caritas Europa a provozuje hotel a školicí středisko Marianeum v Praze. Součástí sekretariátu Charity Česká republika je oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, oddělení odborných agend, oddělení fundraisingu a komunikace a ekonomické oddělení.

Organigram 1.9.2021

Kam dál?