Rozvojová spolupráce

V jednotlivých zemích se věnujeme hlavně zdravotnictví, sociální práci, zemědělství a zajištění zdrojů pitné vody, podporujeme vzdělávání, rozvoj drobného podnikání i občanské společnosti. Dbáme na ochranu životního prostředí a dodržování lidských práv, soustředíme se na strategický a udržitelný rozvoj. Reagujeme při tom na požadavky a potřeby konkrétních zemí. Vedle velkých projektů řízených z našich misí pomáháme třeba i tradiční formou tzv. adopcí na dálku, organizovaných často oblastními Charitami.

V Zambii učíme lidi farmařit

VÍCE