Globální vzdělávání

Cílem globálního rozvojového vzdělávání je přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, v němž mohou žít všichni lidé důstojný život. Jde o celoživotní vzdělávací proces přispívající k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích, jenž usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují.

Charita Česká republika se ve spolupráci s Caritas Internationalis a Českým fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRS) podílí na globálním rozvojovém vzdělávání projekty zaměřenými na vzdělávací instituce i širokou veřejnost. Snažíme se o formování takových postojů, kdy jsou lidé ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních i globálních problémů.
Prostřednictvím kampaní a různorodých aktivit přibližujeme vztah mezi udržitelným rozvojem a migrací, vyzýváme veřejnost k otevřenosti a kritickému myšlení. Pořádáme panelové diskuse a semináře s odborníky hosty na téma migrace a rozvoj, dále výstavy, soutěže, takzvané živé knihovny a další akce, na nichž se snažíme obeznámit občanskou společnost s tímto složitým, avšak velmi aktuálním tématem.

Základní principy

  • globální odpovědnost – odpovědnost za sebe a za svět, ve kterém žijeme
  • participace – účast na řešení problémů a konfliktů
  • partnerství – spolupráce a rovnocenné partnerství mezi aktéry, státními i nestátními
  • solidarita – solidarita s lidmi žijícími v obtížných podmínkách a ochota jim pomoci
  • vzájemná propojenost – vnímání současného světa jako celku a hledání souvislostí mezi místním, regionálním i celosvětovým děním
  • otevřenost a kritické myšlení – otevřený a kritický přístup k informacím a názorům, schopnost morálního úsudku a rozhodnutí na základě informovaného postoje
  • sociální spravedlnost – aktivní podpora dodržování lidských práv a prosazování rovných příležitostí pro všechny
  • udržitelný rozvoj – přizpůsobení životního stylu potřebě zachování a zlepšení kvality životního prostředí pro příští generace

Projekty

Labyrint 2030

Labyrint 2030 je projektem, který otevírá cestu ke globální odpovědnosti. Zaměřuje se zejména na osvětu české společnosti v rámci tématu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a zároveň aktivně zapojuje mladé lidi do 30 let do hledání inovativních řešení na aktuální výzvy v této oblasti.

Dvouletý projekt Labyrint 2030 - Cesta ke globální odpovědnosti odstartoval na jaře roku 2020.

Více

 

Young Caritas

V lednu 2020 zahájila Charita Česká republika spolu s diecézní charitou České Budějovice, Hradec Králové a Plzeň dvouletý projekt Young Caritas v České republice. 

Young Caritas je celoevropská platforma, která zapojuje mladé lidi do činnosti Charity a přináší jim tak možnost mít pozitivní dopad na společnost. Aktivity mladých dobrovolníků v rámci Young Caritas zahrnují kromě vypomáhání v charitních zdravotních a sociálních službách především organizaci osvětových akcí pro veřejnost, pořádání akcí pro školy, vytváření projektů na pomoc vlastní komunitě, ale třeba i cizincům žijícím u nás. 

VÍCE

 

MIND (Migration – Interconnectedness – Development, Migrace – propojenost – rozvoj)

Tříletý celoevropský projekt financovaný Evropskou komisí má zvýšit povědomí české široké veřejnosti včetně politických zástupců, privátního sektoru i médií o rozvojové pomoci a jejím propojení s migrací. Je v něm zapojeno jedenáct charitních organizací, které usilují o aktivní účast evropské společnosti v rozvojových otázkách. Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro vzdělávání a osvětu (Development Education and Awareness Raising – DEAR).

VÍCE

 

PEACH (EU Aid Volunteers Initiative: European-Asian Partnership for Building Capacities in Humanitarian Action II)

V pořadí již druhý projekt v průběhu čtyřleté euroasijské spolupráce se zaměřuje na zkvalitnění znalostí a dovedností obyvatel asijských států (Nepálu, Indie, Malajsie apod.) a jejich připravenosti na humanitární katastrofy, jako jsou zemětřesení či povodně. Projektové aktivity jsou podpořený z finančních prostředků Evropské komise. Jde o vypracování bezpečnostních postupů a strategií v krizových situacích na regionální úrovni a předání těchto znalostí místním charitním pracovníkům prostřednictvím školení a workshopů tak, aby správně vyhodnocovali situaci a snižovala se rizika katastrofy. Sdílíme také zkušenosti týkající se práce s dobrovolníky. Pro zefektivnění a zrychlení procesů v případě humanitární katastrofy jsme sestavili databázi dobrovolníků a náborových pracovníků ze všech partnerských organizací.

 

TEACH (Technical Assistance for European Caritas Organisations in Humanitarian Aid)

Projekt financovaný Evropskou komisí se zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců Charity a jejích partnerských neziskových organizací; cílem je zvyšování kapacit v humanitární pomoci. V rámci České republiky jde o zefektivnění práce pracovníků diecézních Charit a následné šíření informací a poznatků ohledně humanitární pomoci, jejích zásadách a principech, zahraničních misí Charity Česká republika a možnosti dobrovolnictví pro dospělé v rámci evropského programu EU Aid Volunteers.

 

Udržitelná města a obce pro rozvoj II

Projekt navazuje na tříletou spolupráci Charity ČR a Svazu měst a obcí České republiky. Je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a jsou do něj zapojeni zástupci deseti českých měst a vesnic – Rožnov pod Radhoštěm, Mníšek pod Brdy, Úštěk, Sázava, Kopřivnice, Bukovec, Havířov, Vejprty, Prachatice a Třebíč. Jde o rozvoj kompetencí, praktických znalostí a spolupráce místních samospráv, místních spolků a obyvatel při provozování globálně odpovědných aktivit. V rámci projektu probíhají školení zástupců místních samospráv v oblasti globální odpovědnosti včetně aktivního zapojení občanů. Současně jde o zkvalitnění znalostí zástupců jednotlivých měst v projektovém managementu či financování a ohledně udržitelného života pro budoucí generace také o zodpovědné rozhodování v těchto disciplínách.

 

Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu

Na projektu, který je určen učitelům a žákům základních a středních škol včetně víceletých gymnázií, spolupracujeme s organizacemi ARPOK a Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogu; financují ho Česká rozvojová agentura a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Cílem je přinášet do škol aktuální témata týkající se náboženství a začleňovat je do výuky. Učitelům poskytujeme podporu formou seminářů rozvíjejících jejich znalosti religionistických témat a metodickými příručkami. Snahou je vést žáky k oboustrannému respekt a ohleduplnosti k duchovním hodnotám jiných lidí, zároveň ke kritickému myšlení a zkoumání vlastních hodnot a postojů.

 

Živá knihovna

Jedna z nejoriginálnějších aktivit v rámci globálního rozvojového vzdělávání, kdy se ve speciálním typu knihovny půjčují namísto knih lidé. Tyto živé knihy „čtou" prostřednictvím rozhovorů malé skupiny čtenářů, a tím odkrývají tak jejich osud. Většinou jde o zástupce nejrůznějších menšin, s nimiž se pojí množství předsudků, tedy o lidi s jinou etnickou příslušností, sexuální orientací, zdravotním stavem, životním stylem a podobně. Charita Česká republika pořádá pro školy i širokou veřejnost živé knihovny zaměřené na téma náboženství a migrace. Studenti si tak mohou „přečíst“ například o evangelickém faráři, kurdské muslimce, čarodějce z Arménie, řeholnici, židovském religionistovi, buddhistovi nebo o zkušenostech našich dobrovolníků.

Ilustrační foto

Ruská Máša není česká Maruška!

...Stála jsem s kufry plných věcí před kolejí ztracených cizinců, propojených jedinou myšlenkou „jsem sám v cizí zemi s cizím jazykem, bez rodiny, přátel a nevím, co tady dělám“. Ted ́ jsem tady sedmým rokem. Přemýšlím česky, nadávám rusky, nesnáším vodku a miluji svíčkovou....

Čtěte více

Ilustrační foto

Hrdina míru

Psal se rok 1988, přiletěl jsem do Prahy a můj osud se od té doby propojil s Českou republikou. Mezitím jsem byl s manželkou v Indonésii dva roky, kde jsem řídil humanitární pomoc. Bydlíme na Slovácku, a to se mi libí, protože lidé tady jsou „hrdiny míru“, jak říkám, protože zpívají...

Čtěte více

Ilustrační foto

Cizinci bez domova

...Před čtyřmi lety jsem byl na stáži v Řecku, kde jsem měl možnost sledovat, jak se cizinci tuto hodnotu snaží naplnit v provizorních táborech. Co je ovšem důstojné? Žít ve stanu obklopen dalšími stany? Přijde mi, že odpověď na tuto otázku všichni víme...

Čtěte více

Ilustrační foto

„Bulé" na Sumatře

Učila jsem angličtinu v jedné vesnici v džungli. Sama jsem se toho také
hodně naučila: o lidech Minangkabau, největší matrilineární společnosti na světě, která je ale zároveň muslimská a v níž tudíž zajímavým způsobem funguje postavení mužů a žen....

Čtěte více

 

AnnexCRALogo OPZ barevneOP VVV