Začal projekt na pomoc obětem exploze v Bejrútu, na němž se podílí Charita Česká republika
3. září 2020 Ze zahraničí

Začal projekt na pomoc obětem exploze v Bejrútu, na němž se podílí Charita Česká republika

Při srpnovém výbuchu v bejrútském přístavu zahynulo přes 180 lidí a téměř 6000 jich bylo zraněno. Humanitární organizace během několika týdnů připravily projekt na pomoc obětem. Podílejí se na něm i čeští dárci, kteří prostřednictvím Charity Česká republika věnovali téměř 2 miliony korun. Celkový rozpočet projektu činí 1,8 milionu eur.

Projekt pomáhá postiženým rodinám s obnovou poškozených obydlí. Zaměřuje se také na zajištění potravin a věcí každodenní potřeby v průběhu nejbližších měsíců. V rámci programu bude také poskytnuta psychosociální pomoc těm, kteří se vyrovnávají s následky traumatického zážitku.

Pracovníci Charity Libanon a jejich kolegové z Charity Švýcarsko, kteří také působí v oblasti, začali s přípravnými kroky. Vypracovali standardy pro distribuci finanční podpory na rekonstrukci obydlí, a to pro tři úrovně poškození, a rovněž připravili metodiku pro mapování potřeb postižených rodin. Vlastní sběr dat začne od příštího týdne.

Projekt bude probíhat do dubna 2021. Celkovou koordinaci má na starosti Charita Švýcarsko v Bejrútu, realizaci v terénu zajistí kolegové z Charity Libanon společně s technickými odborníky z dalších zapojených charitních organizací.

Děkujeme všem, kteří přispěli na pomoc obětem!

Srpen 2020: Bejrút v troskách. Foto Unicef

Mgr. Evžen Diviš

regionální manažer pro Střední Asii (vč. Mongolska), Gruzii a Balkán
Tel.: 296 243 330 E-mail: 0oMo4W8acbFjGK7%WkvDRW7r