V Lurdách zazněly hlasy sociálních pracovníků i těch, co pomoc potřebují
1. června 2016 Ze zahraničí

V Lurdách zazněly hlasy sociálních pracovníků i těch, co pomoc potřebují

O možnostech podpory lidem žijícím v chudobě a složité sociální situaci společně diskutovali nejen ředitelé Charit, sociální pracovníci a dobrovolníci, ale i jejich klienti, příjemci pomoci. Ti všichni se sešli na historicky prvním společném jednání, které svolala výkonná rada Caritas Europa. Regionální konference Caritas Europa se konala od 23. do 26. května v areálu Secours Catholique v Lurdách na jihu Francie za účasti 300 osob ze 42 zemí.

Plnoprávnými diskutéry se v rámci workshopů na témata jako chudoba dětí a rodin, extrémní vyloučení, účast v ekonomice a migrace/azylová politika v Evropě stali také lidé s osobní zkušeností s nepříznivou sociální situací, dobrovolníci a pracovníci Charit.

„Uvítala jsem příležitost osobně poznat lidi z charitních organizací. Speciálním přínosem pro mě bylo konverzovat s bývalými či současnými klienty Charit, poznávat jejich příběhy, osudy a zjišťovat, jakou roli hrála či hraje Charita v jejich životě,“ shrnula své dojmy Michaela Turoňová, koordinátorka dobrovolnické činnosti a mezinárodních projektů v Diecézní charitě ostravsko-opavské.

Společně s kolegyní Lucií Benešovou představily na workshopu věnovaném extrémní chudobě a vyloučení Charitu Česká republika jako zastřešující organizaci. Turoňová na konferenci popsala práci s Romy na Ostravsku, zejména dlouholetý projekt „Vesnička soužití“.

Imelda Jana Hrdličková, vedoucí pražského Azylového domu pro matky s dětmi Gloria, a Alžběta Barošová z Arcidiecézní charity Praha představily některé příběhy klientů k tématu chudoba dětí a rodin.

Během zasedání Regionální Konference Caritas Europa byl mimo jiné schválen rozpočet, výše členských příspěvků a strategický dokument The CE Strategic Framework 2020. „Celé jednání bylo doprovázeno zvláštním geniem loci, neboť se konalo v blízkosti hlavního poutního místa Francie, kde se chudé dívce Bernadettě Soubirousové v roce 1858 zjevila Panna Maria. Při modlitbách v bazilice nad pramenem jsem vyprošoval pro celou Charitu požehnání naší nebeské Matky,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Česká delegace v čele s prezidentem Charity ČR Mons. Pavlem Posádem se účastnila také společných oslav Secours Catholique, které oslavilo 70. výročí.

Příští jednání Regionální konference CE se uskuteční v gruzínském hlavním městě Tbilisi.