Světové Charity už na pomoc Libanonu vybraly 14 milionů korun
12. srpna 2020 Ze zahraničí

Světové Charity už na pomoc Libanonu vybraly 14 milionů korun

Hlavní město Libanonu se pomalu vzpamatovává z prvního šoku po mohutné explozi, která minulý týden otřásla tamějším přístavem. Na místě začala okamžitě pomáhat místní Charita Libanon – a do dnešního dne přispěly Charity z více než deseti zemí světa na přímou pomoc obětem neštěstí částkou přesahující 14 milionů korun.

Situace v Bejrútu zůstává vážná. Výbuch si vyžádal stovky obětí a statisícům obyvatel zničil domovy, prohloubil však také dlouhodobé politické problémy a nedůvěru v státní instituce. I kvůli obrovské inflaci Bejrúťané často nemají prostředky ani na jídlo, natož na opravu poničených domů.

Rychlou pomoc začala okamžitě po výbuchu organizovat Charita Libanon, která má v Bejrútu několik poboček a rozsáhlou síť zaměstnanců i dobrovolníků. Libanonským kolegům už přispělo přes deset Charit z různých zemí světa; jak uvádí Caritas Internationalis, zatím se na přímou pomoc lidem v nouzi v Bejrútu shromáždilo přes 14 milionů korun. Charitní pracovníci a dobrovolníci pomohli za poslední čtyři dny přímo na místě více než 23 tisícům lidí, jmenovitě:

  • lidem postiženým ničivým výbuchem rozdali 20 000 hotových jídel a dalších 400 balíčků se základními potravinami,
  • ošetřili 194 zraněných a rozdali léky pro 1 987 lidí,
  • 63 lidem poskytli psychologickou pomoc,
  • charitní dobrovolníci pomohli uklidit 240 domů.

V dalších dnech bude libanonská Charita pokračovat s distribucí jídla, vody a základních věcí, jako jsou přikrývky či oblečení. Bude se také postupně pracovat na odklízení trosek a opravách poničených domů a bytů. Obyvatelům města, které exploze uvrhla do tíživé životní situace, budou psychologové nadále poskytovat poradenství a pomoc.

Pomoci můžete i vy – prostřednictvím naší veřejné sbírky Charita pro Libanon: jakákoli částka zaslaná na účet číslo 55660022/0800, variabilní symbol 129 může alespoň trochu ulehčit situaci lidem, kteří během několika vteřin přišli o střechu nad hlavou, o živitele rodiny nebo o obživu. Koronavirová krize prokázala, že nejsme slepí ani hluší k neštěstí, které postihlo druhé. Proto věříme, že dokážeme účinně pomoci i nyní!

Darujte hned

Můžete také přispět jednorázovou DMS

na číslo 87 777

ve tvaru
DMS  CHARITASVET  30,  60 nebo 90

Bejrút, srpen 2020

Jakou formu má naše pomoc Libanonu

Charita Česká republika už přispěla na okamžitou pomoc, kterou na místě poskytuje Charita Libanon zejména zajišťuje jídlo a základní potřeby pro ty nejpostiženější, ale také zdravotní pomoc včetně nákupu potřebných léků. Pracovníci a dobrovolníci Charity pomáhají odklízet trosky a uklízet zasažené domy. Kromě toho naše Charita připravuje dlouhodobější projekt, na němž budeme spolupracovat s Charitou Švýcarsko a dalšími charitními organizacemi. Během následujících měsíců podpoříme zejména z prostředků vybraných formou veřejné sbírky Charita pro Libanon opravu poničených domů a bytů a těm nejzranitelnějším pomůžeme s nákupem jídla, přikrývek a dalšího vybavení. V obou případech jdou peníze z České republiky přímo neziskovým organizacím v místě neštěstí a režijní náklady nepřesáhnou podle zákona o veřejných sbírkách 5 procent.

Jak můžete pomoci vy

Naše sbírka Charita pro Libanon sestává z darů mnoha drobných dárců, kteří pošlou na účet třeba 20 korun, případně pošlou dárcovskou SMS (ta nejnižší je za 30 Kč); když se tyto zdánlivě „malé“ dary sečtou, bývá z toho na konci ohromující suma... Přesto chápeme, že ne každý dobrý člověk disponuje finančními prostředky, které může postrádat, a proto jsme vděčni za každou nabídku. Charita Česká republika bohužel nemá možnost transportovat do Libanonu věcné dary, proto shromažďuje peníze a prostřednictvím partnerských organizací bude financovat pomoc přímo v místě. Pokud chcete nabídnout oblečení, deky a podobně, i tyto dary určitě najdou využití – ovšem doma, v České republice. Můžete zkvalitnit život lidem bez domova, v obtížné situaci, maminkám s dětmi v azylových domech a podobně. Když se obrátíte na nejbližší Charitu v místě vašeho bydliště, určitě vám poradí, jak nejlépe s vaším darem naložit. Adresář Charit najdete na našem webu www.charita.cz.

Za jakoukoli pomoc jménem potřebných z celého srdce děkujeme!

Kateřina Velíšková

Administrátor projektů na Blízkém východě
E-mail: 68Go87d7TorvZcagc8m%C1.7~bGkO1p