V nemocnici to vypadalo, jako když kolem zuří válka, líčí charitní dobrovolnice situaci po explozi
14. srpna 2020 Ze zahraničí

V nemocnici to vypadalo, jako když kolem zuří válka, líčí charitní dobrovolnice situaci po explozi

Toho všedního srpnového odpoledne se život statisíců obyčejných lidí v Bejrútu ocitl v troskách – a to doslova. Jednou z těch, které minulý týden postihla obrovská exploze v přístavním skladišti, je i Maritta, které výbuch výrazně poničil dům. I v této tíživé situaci se však rozhodla pomáhat druhým jako dobrovolnice libanonské Charity.

„Zrovna jsem byla na návštěvě u kamarádů. Najednou se celý dům začal třást. Když jsme pak uviděli kouř, bylo jasné, že jde o obrovskou explozi. Bylo to děsivé,“ vypráví Maritta, která nedávno dostudovala medicínu. Když se přesvědčila, že její rodina je v pořádku, vyrazila hned na urgentní příjem do nemocnice, v níž pracuje. „Byl tam naprostý chaos. Zraněným lidem jsme sešívali rány bez umrtvení. Na to, abychom jim dali anestetika, nebyl čas,“ vzpomíná na první hodiny po tragédii.

Po dlouhé a náročné noci v nemocnici se vrátila domů a poprvé uviděla rozsah škod. Jejich dům byl při explozi zasažen, všude bylo rozbité sklo a téměř všechno vybavení bylo zničené. Maritta se přesto hned druhý den přidala k dobrovolníkům Charity Libanon, kteří na ulicích poskytují bezplatnou lékařskou pomoc. Dobrovolnický tým zdravotníků průměrně ošetří stovku lidí denně.

Libanon se již před výbuchem potýkal s hlubokou ekonomickou krizí a také s inflací, kvůli níž si mnoho lidí nemůže dovolit ani běžné léky. „Nemohlo se to stát v horší chvíli. Jsme uprostřed pandemie a ekonomické krize. Kvůli inflaci nemocnicím už tak chyběly léky a lékařské vybavení, jenže teď je obojího zapotřebí ještě víc,“ dodává Maritta.

Kromě lékařské pomoci pomáhají naši kolegové z Charity Libanon také s odklízením trosek a poskytují jídlo a materiální vybavení těm nejzranitelnějším. V dalších dnech začnou postupně pracovat na odklízení trosek a opravách poničených domů a bytů. Obyvatelům města, které exploze uvrhla do tíživé životní situace, budou psychologové nadále poskytovat poradenství a pomoc.

Pomoci můžete i vy – prostřednictvím naší veřejné sbírky Charita pro Libanon: jakákoli částka zaslaná na účet číslo 55660022/0800, variabilní symbol 129 může alespoň trochu ulehčit situaci lidem, kteří během několika vteřin přišli o střechu nad hlavou, o živitele rodiny nebo o obživu. Koronavirová krize prokázala, že nejsme slepí ani hluší k neštěstí, které postihlo druhé. Proto věříme, že dokážeme účinně pomoci i nyní!

Darujte hned

Můžete také přispět jednorázovou DMS

na číslo 87 777

ve tvaru
DMS  CHARITASVET  30,  60 nebo 90

lbn lbn

Jakou formu má naše pomoc Libanonu

Charita Česká republika už přispěla na okamžitou pomoc, kterou na místě poskytuje Charita Libanon zejména zajišťuje jídlo a základní potřeby pro ty nejpostiženější, ale také zdravotní pomoc včetně nákupu potřebných léků. Pracovníci a dobrovolníci Charity pomáhají odklízet trosky a uklízet zasažené domy. Kromě toho naše Charita připravuje dlouhodobější projekt, na němž budeme spolupracovat s Charitou Švýcarsko a dalšími charitními organizacemi. Během následujících měsíců podpoříme zejména z prostředků vybraných formou veřejné sbírky Charita pro Libanon opravu poničených domů a bytů a těm nejzranitelnějším pomůžeme s nákupem jídla, přikrývek a dalšího vybavení. V obou případech jdou peníze z České republiky přímo neziskovým organizacím v místě neštěstí a režijní náklady nepřesáhnou podle zákona o veřejných sbírkách 5 procent.

Jak můžete pomoci vy

Naše sbírka Charita pro Libanon sestává z darů mnoha drobných dárců, kteří pošlou na účet třeba 20 korun, případně pošlou dárcovskou SMS (ta nejnižší je za 30 Kč); když se tyto zdánlivě „malé“ dary sečtou, bývá z toho na konci ohromující suma... Přesto chápeme, že ne každý dobrý člověk disponuje finančními prostředky, které může postrádat, a proto jsme vděčni za každou nabídku. Charita Česká republika bohužel nemá možnost transportovat do Libanonu věcné dary, proto shromažďuje peníze a prostřednictvím partnerských organizací bude financovat pomoc přímo v místě. Pokud chcete nabídnout oblečení, deky a podobně, i tyto dary určitě najdou využití – ovšem doma, v České republice. Můžete zkvalitnit život lidem bez domova, v obtížné situaci, maminkám s dětmi v azylových domech a podobně. Když se obrátíte na nejbližší Charitu v místě vašeho bydliště, určitě vám poradí, jak nejlépe s vaším darem naložit. Adresář Charit najdete na našem webu www.charita.cz.

Koronavirová krize prokázala, že nejsme slepí ani hluší k neštěstí, které postihlo druhé. Proto věříme, že dokážeme účinně pomoci i nyní. Dokazuje to ostatně částka 670 tisíc korun, kterou už převážně drobní dárci poslali ve prospěch sbírky ke dni 13. srpna 2020. Děkujeme!