Charita pomáhá obětem bojů z Náhorního Karabachu
30. října 2020 Ze zahraničí

Charita pomáhá obětem bojů z Náhorního Karabachu

Až 20 tisíc obyvatel Náhorního Karabachu muselo opustit své domovy kvůli probíhajícímu ozbrojenému konfliktu, který se rozhořel mezi Arménií a Ázerbájdžánem o nadvládu nad tímto územím. Charita Česká republika proto posílá na pomoc běžencům, kteří se uchýlili do Arménie, 5 tisíc eur (přes 130 tisíc Kč) ze svého krizového fondu. Peníze budou předány naší sesterské Charitě Arménie, která v oblasti poskytuje pomoc lidem v nouzi.

Arménská charita poskytne zranitelným domácnostem vysídleným z Náhorního Karabachu jednorázovou peněžitou pomoc, aby si mohly opatřit základní potřeby. Rodiny obdrží od 50 do 100 tisíc arménských dramů, což odpovídá zhruba 2 375 až 4 750 Kč. Základní potraviny jsou k dispozici na trzích v Jerevanu a dalších městech a hotovost také posílí místní ekonomiku. Charitní projekt chce pomoci 1 200 domácnostem, což je přibližně 4 800 jednotlivců.

Charita Arménie tak bude moci lépe pomoci s ubytováním a zajištěním základních životních potřeb vysídlených obyvatel. O část z nich se starají jejich příbuzní, zbytek je ubytován ve veřejných budovách, nepoužívaných domech a dalších obydlích. „Ani v dnešní složité době nechceme zapomínat na základní principy solidarity s lidmi, kteří trpí, a cítíme nutnost pomáhat tam, kde naši pomoc potřebují,“ říká k daru ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. Krizový fond je tvořen příspěvky z Tříkrálové sbírky. K pomoci arménským kolegům vyzvala své členské organizace Caritas Internationalis.

Pomoci Charitě Arménie se rozhodla i Arcidiecézní charita Olomouc, jedna z osmi diecézních Charit sdružených v síti Charita Česká republika. K obětem konfliktu na Kavkaze putuje z Olomouce 6 tisíc amerických dolarů (téměř 140 tisíc Kč), které budou využity zejména na nákup zdravotnického materiálu.

Letitý etnicko-politický konflikt mezi Arménií a Ázerbájdžánem se letos v říjnu opět rozhořel s novou silou. Podle veřejně dostupných zdrojů zemřelo důsledkem bojů 36 lidí a 115 obyvatel bylo zraněno. Významně také roste počet uprchlíků z bojové zóny. Oficiální čísla uvádějí až 20 tisíc civilistů, převážně žen, dětí a starších obyvatel.

Chcete-li přispět na pomoc uprchlíkům z Náhorního Karabachu, stačí poslat libovolnou částku na účet číslo 55660022/0800, variabilní symbol 157.

Jan Oulík

Jan Oulík

tiskový mluvčí, redaktor
Tel.: 603 895 984 E-mail: 58Ah5eba67c-T65j4mnhTj