Zemřela MUDr. Milena Černá, předsedkyně Evropské sítě proti chudobě v ČR
17. září 2021 Z domova

Zemřela MUDr. Milena Černá, předsedkyně Evropské sítě proti chudobě v ČR

„Naučila jsem se v životě, že důležitější je dávat než dostávat. Člověk, který tak uvažuje, pocítí, jak zázračně funguje kruh dávání a braní. Vyšší režie je daleko účinnější než ta lidská a mnoho přání se nám splní dřív, než pro to něco uděláme. Můžeme se tak zbavit úzkostí, které náš život provázejí. Prosadíme-li svá přání za každou cenu, pocítíme naopak nejčastěji svoji vlastní ubohost.“

S velkým smutkem jsme přijali zprávu o odchodu MUDr. Mileny Černé, dlouholeté předsedkyně Evropské sítě proti chudobě v ČR, která zemřela 15. září 2021 ve věku 79 let.

Rozloučení se uskuteční v sobotu 25. září v kostele Všech svatých v Lázních Bělohrad a při zádušní mši v kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí v Praze 2 - Novém Městě ve čtvrtek 30. září 2021 v 16.00 hodin, kterou bude celebrovat biskup Mons. Václav Malý.

Paní doktorka Černá byla významnou příznivkyní Charity Česká republika a účastnila se mnoha našich akcí.

Byla spoluzakladatelkou Spolku oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti, který 15 let vedla, téměř 30 let stála též v čele Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Pomohla založit mnoho dalších organizací občanské společnosti – za všechny jmenujme například Asociaci nestátních neziskových organizací v ČR, sdružení Rozkoš bez rizika či Fórum dárců. Zastávala řadu veřejných funkcí, působila v komunální politice a byla členkou Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace.

Na paní Milenu Černou budeme vzpomínat jako na nesmírně obětavou a skromnou osobnost, která stále myslela na druhé, neúnavně pomáhala potřebným a zasazovala se za zlepšení životních podmínek znevýhodněných lidí. Za to jí patří veliký dík a uznání.

Vyjadřujeme upřímnou soustrast všem jejím blízkým, bude nám citelně chybět.

Foto: Kristína Kačániová