Zastavme exekuční nevolnictví, vyzývá arcibiskup Graubner
15. března 2021 Z domova

Zastavme exekuční nevolnictví, vyzývá arcibiskup Graubner

V úterý 16. března bude jednat Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny PČR. Na programu je jediný bod – zapracování několika desítek připomínek k vládnímu návrhu zákona, jehož cílem je pomoci lidem stiženým exekucí. Neúměrně dlouhé projednávání novely zákona spolu s dopady současné epidemiologické situace negativně zhoršují ekonomickou situaci těch nejzranitelnějších.

Novelou zákona o exekutorech se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na schůzku byli přizváni také zástupci neziskových organizací. „Budeme opět prosazovat princip teritoriality a zásadu ‚jeden dlužník – jeden exekutor‘, která narovnává vztahy a je prospěšná pro věřitele i dlužníka. Tento princip považujeme za klíčový,“ říká Iva Kuchyňková z Charity Česká republika. Za velmi důležitou považuje produktivní spolupráci s Markem Výborným, předsedou Podvýboru pro problematiku exekucí.

K situaci se vyjádřil také Jan Graubner, olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference.
„Jsme znepokojeni tím, že o novém exekučním řádu se jedná již 2 roky bez reálného výhledu na schválení do konce volebního období. To spolu s absencí novely insolvenčního zákona vytváří pro dlužníky systém takřka nevolnický. Nejde přitom jen o ně, ale i jejich rodiny, a zejména děti, pro něž současná podoba výkonu exekucí představuje zdroj psychické zátěže, jež je může trvale poškodit,“ píše se v prohlášení, zveřejněném 15. března.

„V neposlední řadě jsou zde i negativní dopady na sociální a daňový systém. Je proto třeba dále neotálet a s veškerou vážností a odpovědností upřít legislativní síly k přijetí zákona, který nebude problémy dále prohlubovat, ale řešit,“ vyzývá arcibiskup Graubner. „Potřebujeme takový exekuční řád, který nebude fungovat jako dluhová past; řád spravedlivý, stavící na civilizovaných principech koncentrace řízení, místní příslušnosti exekutora a jeho určení soudem. Stavíme se tím nejen za ty nejslabší, ale vlastně za celou společnost a obecné dobro.“