Vytíženost krizových linek vzrostla o stovky procent. Lidé jsou pod stále větším psychickým tlakem
24. dubna 2020 Z domova

Vytíženost krizových linek vzrostla o stovky procent. Lidé jsou pod stále větším psychickým tlakem

Přesně před šesti týdny vláda vyhlásila v České republice nouzový stav. Charita i celá řada dalších nevládních organizací zareagovaly okamžitě a zveřejnily telefonní čísla krizových a informačních linek, na které se lidé potřebující se zorientovat v nové situaci či hledající pomoc mohli obracet. První analýzy svědčí o tom, že tato pomoc byla velmi potřebná. Vytíženost linek při srovnání s loňskem stoupla několikanásobně.

Charita dlouhodobě provozuje dvě krizové linky, v reakci na epidemii jsme zřídili čtyři nové a zveřejnili také přehled informačních linek fungujících v našich poradnách. Dvě krizové linky, na kterých je možné provést meziroční srovnání, vykazují znatelný nárůst zájmu. Na plzeňské krizové lince se při porovnání s loňskem ukazuje zdvojnásobení počtu hovorů. Blanenská linka důvěry, která funguje nonstop a pro celou republiku, má nárůst o 134 %, konkrétně z 534 na 717 hovorů, což při přepočtu dělá 11 hodin čistého času za den. Velmi také děkujeme České televizi, která telefonní čísla našich krizových linek zveřejnila ve vysílání, čímž se o nich jistě velmi zvýšilo povědomí.

V prvních týdnech řešili pracovníci krizových a poradenských linek hlavně dotazy ohledně onemocnění covid-19 a pomáhali s orientací v měnících se zákonech a nařízeních. V posledních týdnech roste počet volajících, kteří mluví o zvyšujícím se psychickém tlaku vyplývajícím z izolace. Zvláště obtížná je situace v rodinách starajících se o nemocné a blízké s handicapem, které nemohou využít odlehčovacích služeb, jež byly před více než měsícem vládními nařízeními uzavřeny.

Linky nejčastěji využívají matky či otcové samoživitelé a rodiny bez úspor se sníženými příjmy, dále pak lidé se sníženými úvazky, pracující na DPP, DPČ a sezónní pracovníci, kteří většinou nemají sjednané nemocenské pojištění. Během března jsme často řešili pracovněprávní vztahy jako nucený výběr dovolené, ošetřovné, převody do jiných závodů bez náhrady zvýšeného cestovného ze strany zaměstnavatele nebo ztrátu zaměstnání. Senioři se často svěřují s obavou, že už nikdy neuvidí své děti nebo vnoučata. V domácnostech i napříč generacemi se však zhoršují vztahy mezi lidmi, kteří jsou již relativně dlouhou dobu uzavřeni na několika metrech čtverečních.

Trojnásobný nárůst hovorů oproti loňsku zaznamenala i ukrajinská infolinka, která je jednou ze tří telefonních linek Charity poskytujících informace v cizím jazyce. Některým klientům končí vízum v období nouzového stavu, proto řeší možnosti jeho prodloužení, jiní se naopak dotazují na možnosti návratu do své vlasti.

Více informací o fungování krizových linek v současné situaci z pohledu Charity a dalších čtyř nevládních organizací najdete ve společné v tiskové zprávě.

Mgr. Simona Pokorná Juračková Ph.D.

vedoucí oddělení komunikace
Tel.: 296 243 330 E-mail: %bzy4Z2bbknm1~l7VX~mYZhaa8kmb