Výroční zpráva Charity za rok 2020 je důkazem odhodlání a vytrvalosti i v náročných časech pandemie
2. července 2021 Z domova

Výroční zpráva Charity za rok 2020 je důkazem odhodlání a vytrvalosti i v náročných časech pandemie

Téměř celý rok 2020 byl nejen u nás, ale po celém světě poznamenán pandemií zcela nové nemoci, která nás svým nečekaným a razantním nástupem všechny zaskočila nepřipravené a na několik měsíců zcela ochromila společenský i hospodářský život. Pandemie nemoci covid-19 zasáhla rovněž Charitu Česká republika a výrazně znesnadnila našim pracovníkům pomoc potřebným. Protože nechceme nechat za žádných okolností lidi v nouzi napospas jejich osudu, snažili jsme se vždy najít cesty, jak lidem v nepříznivé situaci pomoct, byť třeba na dálku, například kontaktem po telefonu. Na mnoha místech tak byla Charita jedinou institucí, která bez přestání pracovala a dávala lidem naději a jistotu.

I přes ztížené podmínky (ať už se týkaly omezení daných vládními nařízeními, karanténními pravidly, nedostatkem ochranných prostředků, nárůstem administrativy, chybějící metodiky ošetřování covid pozitivních pacientů či přetížením personálu) jsme v rámci celostátní „rodiny“ Charit v průběhu roku 2020 zajišťovali 1 390 služeb z oblasti sociálního poradenství, sociální péče, sociální prevence, zdravotních a ostatních služeb, a poskytly tak pomoc či podporu více než 150 tisícům lidí.

Bez nadsázky lze říct, že jen díky obětavé práci charitních sester nemocnice nezkolabovaly. Byly to právě tyto sestry, které udržely jak v domácím prostředí, tak v pobytových zařízeních s pomocí nakoupených oxygenátorů pacienty, kteří by jinak museli absolvovat kyslíkovou terapii v nemocnicích.

Charita současně nabídla prostřednictvím svých krizových linek psychologickou pomoc a ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí zprostředkovala i pomoc duchovních. V souvislosti s epidemií covidu-19 došlo také k mimořádnému nárůstu počtu zakázek Infolinek pro cizince, přičemž dotazy se v první vlně týkaly zejména pobytu a aktuálních nařízení, která se neustále měnila, a byla tak často matoucí a nepřehledná.

Pomoc v zahraničí

Pandemie koronaviru také dramaticky ztížila – avšak nezastavila – naši práci v zahraničí. Kromě toho, že jsme distribuovali ochranné prostředky tam, kde to byla potřeba, rozběhli jsme řadu projektů, abychom pomohli lidem přežít ekonomickou krizi a abychom zajistili i nadále jejich příjmovou soběstačnost (například v Zambii či Iráku).

Jednotlivé arcidiecézní, diecézní a oblastní Charity navíc v roce 2020 navzdory nepříznivé pandemické situaci zajišťovaly ve 20 zemích převážně prostřednictvím partnerských organizací téměř na 70 rozvojových a humanitárních projektů za více než 53 milionů korun.

Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity Česká republika pracovalo na 45 humanitárních a rozvojových projektech s rozpočtem bezmála 255 milionů korun. V tomto těžkém roce jsme se navíc stali jednou ze dvou organizací u nás s osvědčením pro spolupráci s ECHO (Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu Evropské komise), což nám v období od roku 2021 do roku 2027 umožní pomoci více lidem, kteří naléhavě potřebují humanitární pomoc.

V průběhu roku 2020 jsme rovněž organizovali nebo se podíleli na různých sbírkách. V lednu proběhl jubilejní 20. ročník Tříkrálové sbírky, největší a nejúspěšnější sbírkové akce v České republice. Na 66 tisíc dobrovolníků, dětí i dospělých, vyrazilo do ulic, a přičinilo se tak o celkový výtěžek sbírky 133,8 milionu korun. Jde tak o nejvyšší výnos v historii sbírky. Další sbírky pak cíleně směřovaly na pomoc těm, které epidemie covidu zasáhla nejvíce. První z nich byla Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci, kam lidé darovali dohromady 6,4 milionu korun. Na nákup zdravotních pomůcek byl zřízen Fond pomoci zdravotní péči.

Informace o všech oblastech charitní práce najdete nejen v aktuální výroční zprávě, ale také na webu Charity Česká republika.