Výroční zpráva Charity za rok 2019 je svědectvím o štědrosti a nezištné pomoci
30. června 2020 Z domova

Výroční zpráva Charity za rok 2019 je svědectvím o štědrosti a nezištné pomoci

Přehled naší činnosti za loňský rok dokládá výčtem faktů a čísel, kolika lidem nacházejícím se v obtížné životní situaci pomohla Charita Česká republika ulehčit trápení, vyřešit problém nebo najít cestu správným směrem. Současně svědčí o smysluplnosti práce profesionálů, obětavosti tisíců dobrovolníků i štědrosti dlouhé řady drobných i firemních dárců a partnerů.

Těžištěm činnosti Charity Česká republika je sociální a zdravotní péče: naše služby v této oblasti loni využilo více než 170 tisíc klientů. Významný úspěch zaznamenala petiční akce za záchranu zdravotní péče nazvaná Doma je doma, kterou během tří měsíců podepsalo 70 tisíc lidí. I díky jejich podpoře se změnila úhradová vyhláška a mohla skončit stávková pohotovost zdravotních sester zajišťujících tuto formu péče o pacienty.

Další významnou oblastí naší práce je humanitární pomoc zemím zasaženým válkou nebo přírodní katastrofou a také rozvojová spolupráce s méně rozvinutými státy. Projekty v celkové hodnotě přes 230 milionů korun zlepšily v roce 2019 život lidem ve 20 zemích světa; kromě oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity Česká republika se na nich podílely jednotlivé oblastní Charity z celé země.

Informace o všech oblastech charitní práce najdete nejen v aktuální výroční zprávě, ale také na webu Charity Česká republika.