Velikonoční přání
7. dubna 2020 Z domova

Velikonoční přání

Pojďme velikonoční svátky přivítat společně, i když každý ve svém domově. Mysleme přitom na ty, kteří nás právě v těchto dnech nejvíc potřebují.

Jednou z cest, jak Charita Česká republika přispívá k boji s chudobou, je provozování nízkoprahových center, v nichž mohou děti a mládež ze znevýhodněného prostředí smysluplně trávit volný čas. Naši letošní velikonoční koláž vyjadřující naději a radost z probouzejícího se jara vytvořily děti z Centra Maják, nízkoprahového klubu pro děti a mládež Oblastní charity Kutná Hora.

„Tuto koláž jsme vyrobili s dětmi v našem předškolním klubu v rámci jarního rukodělného a výtvarného tvoření. Nejprve jsme pozorovali v přírodě, jaké kytičky na jaře vykvétají a jak se mění příroda. To potom děti ‚přenesly‘ na papír. Ovečky, symbol Velikonoc, jsme vyrobili ze čtvrtky, vlny a kolíčků. Obrázek nakreslil Matýsek (4 roky), ovečky vyrobily Evička (4 roky) a Jolanka (4 roky),“ vysvětlila Eva Koudelková z Centra Maják. Spolu s nimi všemi přejeme našim zaměstnancům, dobrovolníkům, klientům i podporovatelům požehnané velikonoční svátky a pevné zdraví!

Velikonoční přání