31. ledna 2020 Z domova

V kasičkách Tříkrálové sbírky bylo letos přes 130 milionů korun

Známe obsah všech pokladniček – a je rekordní! Tříkráloví koledníci se činili, dárci byli mimořádně štědří a my díky tomu můžeme lépe pomáhat lidem v nouzi. Takové je poselství letošní Tříkrálové sbírky. Do téměř 25 000 pokladniček vhodili dárci mince a bankovky v celkové výši 130 331 872 Kč, dalších 922 151 Kč přišlo prostřednictvím dárcovských SMS.

„Výše koledy překonala o více než 10 milionů loňský rekord. Děkuji všem, kdo se do sbírky zapojili, tedy dobrovolníků, zejména dětským koledníkům, ale také koordinátorům a vůbec každému, kdo letos sbírku podpořil nasazením či finančním darem,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Díky patří také pracovníkům obecních úřadů, kteří nezištně pomohli s rozpečeťováním 24 994 pokladniček. „Zvláště děkujeme partnerovi Tříkrálové sbírky, České spořitelně, jejíž zaměstnanci během 14 dnů zdarma spočítali vykoledovanou částku 130 milionů v bankovkách a mincích, aby mohly být uloženy na sbírkový účet,“ říká koordinátorka sbírky Gabriela Víšová. Množství vykoledovaných peněz podle regionů je možné sledovat na webových stránkách Tříkrálové sbírky. Údaje do tabulek vyplňují přímo místní koordinátoři sbírky. Všechny peníze se nyní sejdou na centrálním sbírkovém účtu a také proběhne kontrola všech dokladů.

Už na jaře začnou letošní tříkrálové peníze pomáhat. Z centrálního účtu bude výnos rozdělen podle vnitřního klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací Charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika a 5 % tvoří zákonná režie sbírky.

V regionech finance podpoří místní záměry, tedy předem schválené „miniprojekty“, jako je například péče o osoby se zdravotním postižením v chráněných dílnách Charity Opava, podpora terénní pečovatelské služby Charity Beroun, pořízení schodolezu pro klienty Charitní pečovatelské služby Svitavy, podpora Domova pro seniory sv. Pavla, krizového zařízení pro ženy a stacionáře Pohodička v Rokycanech, nákup kompenzačních pomůcek pro domácí zdravotní a hospicovou péči v Přerově nebo nákup automobilu pro terénní pečovatelskou službu Oblastní charity Třebíč. I ty je možné najít na webových stránkách Tříkrálové sbírky. Do zahraničí poputují peníze například na projekt udržitelné recyklace plastů v Mongolsku, zvýšení kvality a dostupnosti služeb domácí péče v Moldavsku a do Zambie na projekt zvýšení zemědělské produktivity.

První ročník sbírky se uskutečnil v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. V celé České republice se koleduje od roku 2001, výtěžek Tříkrálové sbírky každoročně stoupá. Letos (2020) se Tříkrálová sbírka konala již podvacáté. Sbírka je otevřená celoročně – přispívat lze na účet na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777, a to bankovním převodem i kartou on-line. Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90, DMS TRV KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 60 či DMS TRV KOLEDA 90.

Jan Oulík

Jan Oulík

tiskový mluvčí, redaktor
Tel.: 603 895 984 E-mail: 58Ah5eba67c-T65j4mnhTj