V Charitě došlo ke zkvalitnění zdravotních služeb
1. června 2022 Z domova

V Charitě došlo ke zkvalitnění zdravotních služeb

Zlepšení kvality zdravotní péče je dlouhodobým cílem společnosti zdravotních sester QUALITAS OPTIMA 2020 v Charitě. O změnu usilují v oblasti domácí zdravotní péče, pobytových zařízeních a specializované mobilní paliativní péče. Ve spolupráci s projektem Globus – lepší svět se jim podařilo udělat hned několik pokroků. 

Díky spolupráci s Fórem dárců jsme v roce 2021 obdrželi finanční prostředky z projektu Globus – lepší svět. Díky tomu se posunula kvalita ošetřovatelství v několika oblastech:

Standardizace ošetřovatelských postupů byla převedena do mobilní aplikace

To vyžadovalo mnoho odborných setkání a konzultací, které se mohly financovat z projektu. Sestry mají nyní k dispozici veškeré postupy při provádění zdravotních výkonů stále při ruce. Je tím zajištěna nejen dodržovaná kvalita, ale i větší bezpečnost pro pacienta. Ten se nyní může spolehnout, že každý zdravotní výkon je proveden přesně podle stanoveného postupu.

Vzdělání sester

Z finančních prostředků byly uhrazeny kurzy, které byly zpracovány dle požadavků sester z jednotlivých zdravotnických zařízení tak, aby sestry získaly odborné znalosti a potřebné informace. Tak se značně posunula odbornost sester. Před projektem si sestry těžko samy hledaly odpovídající vzdělání. Vzdělávací kurzy byly přístupné jak osobně, tak formou videokonferencí. Tím byla umožněna účast všem zájemcům. Celkem bylo uspořádáno 9 kurzů, kterých se zúčastnilo 446 sester. Sestry uvítaly zejména skvěle koncipované kurzy první pomoci, které jsou každoročně povinné. Rovněž i právní otázky, se kterými se sestry každodenně setkávají v praxi, byly velkým přínosem. Důležitým aspektem bylo, že přednášky předních odborníků byly pro sestry zdarma, tedy hrazené z projektu.

Web odborné společnosti QUALITAS OPTIMA 2020

I přes těžkou dobu spojenou s obrovským vypětím sester při ošetřování covidových pacientů, se díky finančním prostředkům z projektu podařilo vytvořit web, který slouží nejen k informovanosti odborné veřejnosti, ale má propojení na přihlašování na vzdělávací kurzy pro sestry.

Uspořádání odborné konference

V červnu 2021 byla odbornou společnosti QUALITAS OPTIMA 2020 spolu s odbornou společností GF 913 uspořádána konference a kulatý stůl na téma nedostatku sester Výstupy se předaly Ministerstvu zdravotnictví ČR. Tak zvýšily sestry Charity ČR nejen svoji prestiž, ale poskytly kvalitní podněty k dalšímu rozvoji ošetřovatelství na nejvyšší řídící úrovni.

Z popisu je jasné, že celý projekt byl velice úspěšný. Díky podpoře se podařilo nastavit špičkovou kvalitu zdravotních služeb Charity Česká republika. Vybudování odborné společnosti QUALITAS OPTIMA 2020 zajišťuje kvalitu a rozvoj odborných zdravotních služeb Charity ČR i do budoucnosti.