Tříkrálová sbírka překvapila rekordní částkou. Děkujeme všem, kteří se rozhodli pomáhat
4. února 2022 Z domova

Tříkrálová sbírka překvapila rekordní částkou. Děkujeme všem, kteří se rozhodli pomáhat

Tříkrálová sbírka v letošním roce předčila všechna očekávání a překonala rekord z minulých let. Naši dárci byli mimořádně štědří. Díky nim se na sbírkovém kontě shromáždilo neuvěřitelných 138 356 469 korun, které pomohou lidem v nouzi. Všem dárcům děkujeme!

Na začátku roku se koledníci chopili svých zapečetěných kasiček a vyrazili koledovat do ulic napříč celým Českem. Těšili se o to více, že v minulém roce nemohli koledovat osobně kvůli pandemii. Přesto ani letos nemohli koledníčci lidem přinést radost ve všech obcích osobně. Navzdory některým protipandemickým opatřením však dosáhli rekordního výsledku. Do kasiček nasbírali celkem 129 013 383 korun.

Po dvoutýdenní pouti koledníků pokračovala Tříkrálová sbírka online a její aktuální výnos činí 3 681 273 korun a bezhotovostní dary tvořily k dnešnímu dni 4 592 769 korun. Doprovázel ji i Tříkrálový koncert, který odvysílala Česká televize v neděli 9. ledna. Diváci přispěli do pomyslné kasičky sumou 1 069 044 korun.

„Všichni jsme moc rádi, že naši koledníci mohli letos opět přinášet lidem radost a Boží požehnání. Přestože bylo vzhledem k situaci o něco méně kolednických skupin než před dvěma lety, výsledek Tříkrálové sbírky je vyšší než dosud rekordní výsledek roku 2020 – tedy roku před covidem, kdy bylo pro potřebné vykoledováno 133 803 733 korun. Štědrost dárců je obdivuhodná. Současně jsme si vzali poučení z loňského roku, kdy kvůli nařízením v souvislosti s epidemií koronaviru nebylo možné koledovat v terénu. Tradiční koledu v ulicích měst a obcí jsme proto doplnili o osvědčené, covidové nástrojeʻ koledování z loňského roku. Toto vše nyní pomohlo k úspěchu sbírky v místech, kde koledovat osobně nebylo možné nebo kde si kvůli nejistotě na koledu v terénu netroufli,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Pokud jste nestihli přispět, stále ještě není pozdě. Do Tříkrálové sbírky můžete přispívat během celého roku na webu Tříkrálové sbírky prostřednictvím nové platební brány, kterou nám pomáhá provozovat Česká spořitelna. Během roku je též možné zaslat dárcovskou SMS či poslat bezhotovostní dar složenkou nebo na sbírkový účet.